Wie bemiddelt

Beterburen beschikt over 240 vrijwilligers opgeleid tot buurtbemiddelaar. Alle bemiddelaars hebben een basistraining buurtbemiddeling (deze opleiding is erkend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV) gevolgd en volgen ook bijscholingen. Wij werken met een gevarieerd gezelschap vrijwilligers met verschillende achtergronden en leeftijden.

De bemiddelaars:
- kunnen goed luisteren, doorvragen;
- hebben geen oordeel;
- zijn goed getraind;
- blijven neutraal en onafhankelijk;
- hebben een geheimhoudingsplicht;
- worden permanent bijgeschoold;
- hebben een professionele back-up;
- begeleiden ruziende buren en zorgen ervoor dat bewoners zelf oplossingen bedenken waar beiden achter staan.