Wie bemiddelt

Beterburen beschikt voor het hele werkgebied over circa 240 buurtbemiddelaars opgeleid tot buurtbemiddelaar. Alle bemiddelaars hebben een erkende training buurtbemiddeling (deze opleiding is erkend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV) gevolgd en volgen ook bijscholingen. Wij werken met een gevarieerd gezelschap van hoog opgeleide vrijwillige bemiddelaars met verschillende achtergronden en leeftijden, die zich belangeloos inzetten.

De bemiddelaars:
- kunnen goed luisteren, doorvragen;
- hebben geen oordeel;
- zijn goed getraind;
- blijven neutraal en onafhankelijk;
- hebben een geheimhoudingsplicht;
- worden permanent bijgeschoold;
- hebben een professionele back-up;
- begeleiden ruziende buren en zorgen ervoor dat bewoners zelf oplossingen bedenken waar beiden achter staan.