Werkwijze buurtbemiddeling

Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Maar in veel gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om nog tot afspraken te komen. In die gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Buurtbemiddeling wil zeggen dat 2 bemiddelaars eerst apart met u en uw buren in gesprek gaat. Daarna, als u dat beiden wilt, organiseren zij een bemiddelingsgesprek samen met u en de buren waarbij u op een neutrale locatie onder begeleiding van de bemiddelaars om de tafel gaat zitten om de problemen op te lossen. Met praten en luisteren onder begeleiding van bemiddelaars kan heel veel worden opgelost. Inmiddels hebben wij al 15 jaar ervaring en worden goede resultaten behaald.

Hoe werkt het?

Aanmelden kan via de website, telefonisch of via info@beterburen.nl
Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij contact met u op om de situatie met u door te spreken.

Beterburen heeft mensen opgeleid om te bemiddelen in burenruzies. Indien u daar behoefte aan heeft, kunnen deze buurtbemiddelaars helpen om de verstoorde relatie met uw buren te herstellen. De bemiddelaars nemen op uw verzoek contact op met uw buren en regelen een afspraak - als de buur dat wil- zodat u onder deskundige begeleiding samen kunt praten over wat u dwars zit.