Werkwijze buurtbemiddeling

Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Maar in veel gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om nog tot afspraken te komen. In die gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Buurtbemiddeling wil zeggen dat 2 bemiddelaars samen met u en de buren om de tafel gaan zitten om de problemen op te lossen. Met praten en luisteren komt u al een heel eind.

Hoe werkt het?
Beterburen heeft mensen opgeleid om te bemiddelen in burenruzies. Indien u daar behoefte aan heeft, kunnen deze buurtbemiddelaars helpen om de verstoorde relatie met uw buren te herstellen. De bemiddelaars nemen op uw verzoek contact op met uw buren en regelen een afspraak - als de buur dat wil- zodat u onder deskundige begeleiding samen kunt praten over wat u dwars zit.