Penningmeester gezocht

Vacature onbezoldigd penningmeester

De Stichting Beterburen verzorgt in 8 gemeenten in de regio Amsterdam buurtbemiddeling. Dit doen wij met 240 geselecteerde en goed getrainde vrijwilligers, die bewoners met elkaar in gesprek brengen om zo burenruzies op te lossen. Jaarlijks krijgt de organisatie zo'n 2000 aanmeldingen. Een klein team van medewerkers, onder leiding van de directeur, zorgt voor de noodzakelijke organisatie en voor de begeleiding van de vrijwilligers.

Het bestuur, bestaande uit 5 personen, stelt het beleid in overleg met de directeur het beleid vast, welke vorm krijgt in beleidsplannen en begrotingen. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen en voor de uitvoering van het beleid. Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering van het financieel beleid.

Profiel en taakomschrijving Penningmeester:

Naast het deelnemen aan de bestuursvergaderingen en de besluitvorming heeft de penningmeester o.a. de volgende taken:
- ondersteunen directeur bij het opstellen van de conceptbegroting en de conceptjaarrekening;
- toezien op periodieke verantwoording op basis van de begroting;
- toezien op liquiditeitspositie;
- binnen het bestuur adviseren over de vaststelling van de begroting en jaarrekening;
- gevraagd of ongevraagd binnen het bestuur verslag uitbrengen en advies geven over alle zaken betreffende de financien:

We zijn op zoek naar een penningmeester met bestuurlijke ervaring die mede vorm kan geven aan het beleid van Beterburen.

Specifieke functie-eisen:
- financieel deskundig op HBO/WO niveau
- ervaring heeft met financiële processen;

Bezoldiging:
Het bestuurslidmaatschap van Stichting Beterburen is een onbezoldigde functie.

Procedure:
Als u belangstelling heeft voor de functie kunt u dit, vergezeld van een toelichting voor 1 januari 2018 kenbaar maken aan:

Bestuur van de stichting Beterburen
t.a.v. Bente London, directeur
Bente.london@beterburen.nl

Voor eventuele vragen kunt u met haar bellen op 020-4895256 Voor verdere informatie over Beterburen kunt u kijken op onze website www.beterburen.nl