Voorzitter gezocht.

Beterburen zoekt een nieuwe voorzitter voor het bestuur.

Vacature
Beterburen is een ondernemende organisatie die bewoners helpt burenconflicten op te lossen. De stichting is in 2004 opgezet en verzorgt in 2017 buurtbemiddeling in 8 gemeentes en ontvangt jaarlijks zo’n 1800 aanmeldingen die worden opgepakt door goed opgeleide vrijwilligers, de buurtbemiddelaars.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur is een bestuur op afstand, de directeur heeft de dagelijkse leiding. Gezamenlijk hebben zij een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen van beleid en onderhouden van een netwerk met de gemeentes en maatschappelijke organisaties. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is “sparring partner” van de directeur. De taken, verantwoordelijkheden van en functies in het bestuur zijn beschreven in de statuten en bestuursreglement.

Organisatie van het bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 leden, één voorzitter, één penningmeester en drie algemene leden. Bestuursleden worden geworven op grond van relevante kennis en/of vaardigheden op gebied van het op afstand besturen van een professionele organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, zij is gemandateerd om op te treden als werkgever.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, governance, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis zowel in het werkgebied, als landelijk.

Profiel:
Binnen het bestuur is de Voorzitter verantwoordelijk voor de leiding van het bestuur. Hij/zij leidt de vergaderingen en stemt met de directeur af de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn. Bij ziekte of afwezigheid wordt hij/zij vervangen door een ander lid. Hij/zij heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken voorzitter:
- voorzitten bestuursvergaderingen;
- bewaken voortgang en kwaliteit bestuurlijke onderwerpen zoals zijn vastgelegd in de Meerjarenstrategie;
- zorgen voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur;
- zorgen voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging;
- zorgen voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het bestuursreglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen;
- signaleren problemen en aandragen oplossingen of deze beleggen bij het juiste bestuurslid.

Algemene functie-eisen:
- conformeren aan het beleid en de visie van de stichting;
- maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, de missie van Beterburen aansprekend uit dragen zowel intern als extern;
- vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en een positieve en oplossingsgerichte bijdrage te leveren aan beleidsbepalende besluiten;
- heeft een zakelijke instelling, zonder uit het oog te verliezen dat Beterburen vooral dient bij te dragen aan de leefbaarheid van bewoners;
- beschikt over een voor Beterburen relevant netwerk binnen het werkgebied;
- is een teamplayer;
- beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden;
- is in staat de directeur bij te staan in een veranderend politiek-maatschappelijk veld;
- flexibele instelling en stressbestendig;
- goede omgang met vrijwilligers en werknemers;

Specifieke functie-eisen:
- ruime bestuurservaring in het op afstand besturen van non-profitorganisaties;
- een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid;
- inzicht heeft in bestuurlijke en strategische processen;
- in staat is om een vergadering vorm te geven en adequaat te leiden.

Gevraagde tijdsinzet:
De voorzitter heeft de bereidheid en gelegenheid om voldoende tijd te besteden in het belang van de stichting. Het bestuur en de directeur vergaderen minimaal 4 tot 6 maal per jaar op avonden van 18.30 tot 21.00. De stukken voor de vergaderingen vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur.
Gedurende het jaar bezoeken de individuele bestuursleden minimaal één keer per jaar bijeenkomsten van de bemiddelaars en/of de medewerkers. Daarnaast kan het voorkomen, dat incidenteel aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur.

Bezoldiging:
Het bestuurslidmaatschap van Stichting Beterburen is een onbezoldigde functie.

Procedure:
Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief kunt u sturen naar:
Beterburen, t.a.v. de sollicitatiecommissie
Tamar.Hagbi@dekey.nl
Voor eventuele vragen kunt u met haar bellen op 06-55781412