Vrijwilligers als bemiddelaars

Beterburen beschikt over circa 270 buurtbemiddelaars die zich belangeloos inzetten na het volgen van de Basistraining buurtbemiddeling en jaarlijkse nascholing. Allen zijn inwoner in het werkgebied van onze organisatie.  Zij bemiddelen nooit bij bekenden of buurtbewoners. Bemiddelaars kunnen goed luisteren en hebben geen oordeel. Ze zijn getraind, blijven neutraal en onafhankelijk, hebben een geheimhoudingsplicht en worden permanent bijgeschoold. De bemiddelaars lossen de problemen niet op. Zij begeleiden de ruziënde buren en proberen ze "rond de tafel" te krijgen en zelf oplossingen te laten bedenken waar beide buren achter staan.

Bemiddelaar worden?
Wanneer bewoners met behulp van bemiddelaars hun ruzie bijleggen en samen zoeken naar oplossingen, dan geeft dit veel voldoening. Bemiddelaars doen dit werk belangeloos en geven aan:

"...een mooie manier om mijn kwaliteiten in te zetten en iets bij te dragen aan mijn eigen leefomgeving..."

Buurtbemiddeling heeft regelmatig nieuwe bemiddelaars nodig die mee willen werken aan de leefbaarheid in hun stad. Nieuwe bemiddelaars worden geselecteerd na een voorlichtingsavond en een selectiegesprek. Na het volgen van de basistraining gaan de nieuwe bemiddelaars op pad met een ervaren bemiddelaar. Heeft u belangstelling? Kijk bij vacatures of er in uw gemeente behoefte is aan nieuwe bemiddelaars.

Een bemiddelaar
-
Kan goed luisteren en doorvragen.
- Gaat vertrouwelijk om met de gesprekken.
- Heeft interesse in andere mensen en respecteert mensen met andere achtergronden of uit een andere cultuur.
- Dringt eigen waarden en normen niet op bij een van de buren
- Kan buren positief en optimistisch benaderen.
- Werkt goed samen en reageert snel (bemiddelaars gaan altijd samen op pad).

Wat verwachten we van een bemiddelaar?
-
Verplichte deelname aan de professionele basistraining erkend door het CCV.
- Minimaal 80% deelname aan teamavonden voor intervisie.
- Jaarlijks volgen van minimaal 1 bijscholing.
- Minimaal 1½ - 2 jaar commitment.
- Minimaal 8 aanmeldingen per jaar.
- Minimaal 4 uur per week de tijd hebben.