De organisatie

Stichting Beterburen is in 2004 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel reg.nr. 34192878. Beterburen heeft een  ANBI status (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd onder nr. 8136.98.534. De Stichting volgt voor haar medewerkers de CAO Sociaal Werk. De circa 270 vrijwilligers en het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Doel is burenconflicten op te lossen door buurtbewoners in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uithoorn, Wormerland en Zaandam. Voor iedere gemeente zijn de afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Trainingen
Beterburen verzorgt ook trainingen voor externen:
- Basistraining Buurtbemiddeling. Heeft u interesse in deze training voor uw bemiddelaars kijk dan Info basistraining buurtbemiddeling

- Digitale training: Het versterken van commitment en zelfredzaamheid van buren. Interesse als coördinator in deze training voor je buurtbemiddelaars kijk dan op Digitale training

 

Good Governance
Beterburen vindt goed stichtingsbestuur (Good Governance) van groot belang en hanteert het Good Governancemodel Toezichthoudend bestuur van Sociaal Werk van de MOgroep. Dit model bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Als stichting zetten wij gemeenschapsgeld in om onze doelen te bereiken. Dit geld willen wij zo goed mogelijk besteden. Hiervoor leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de financiers.

Documenten
- Privacy visie
Wij respecteren en beschermen de persoonsgegevens van bewoners die bij buurtbemiddeling zijn betrokken. Bijgaand kunt u onze Privacy visie lezen.

-Jaarverslag
Bent u geïnteresseerd in wat Beterburen samen met de vrijwilligers in 2019 heeft bereikt, bekijk hier het Jaarverslag 2019

 - Meerjarenstrategie
Wilt u lezen wat Beterburen voor plannen heeft de komende jaren, bekijk hier onze Meerjarenstrategie 2016-2019

- Klachten
Bent u niet tevreden over het functioneren van de medewerkers of vrijwillige buurtbemiddelaars dan kunt een klacht indienen volgens de klachtenregeling (hier te downloaden) Hier vindt u informatie hoe en wanneer u een klacht kunt indienen en wat daarmee gebeurt. Het doel van deze regeling is de kwaliteit van burenbemiddeling te bevorderen.

- Klokkenluidersregeling
Heeft u redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contract relatie tot Beterburen staan, dan kunt u hiervan melding maken volgens de klokkenluidersregeling.

Wanneer u gebruik wilt maken van de klachten- of klokkenluidersregeling kunt u mailen naar:
- de directeur bente.london@beterburen.nl.
- betreft het de directeur dan kunt u dit melden bij de voorzitter van het bestuur 

Directie en bestuur
Mevrouw Bente London is sinds 2007 de directeur van de Stichting.

Het bestuur heeft tot taak toezicht houden op het beleid van de directeur en uitvoering van de algemene zaken. Zij bestaat uit, 5 onafhankelijke bestuursleden, te weten:
Jacqueline van Loon, bestuurder Woon!, voorzitter;
Jan Gerritse, penningmeester;
Gert Jan Slump, criminoloog, zelfstandig ondernemer;
Carolien Dijkstra, programmamanager implementatie Anders Kijken van Politie Eenheid Amsterdam;
Jos van der Lans, publicist.

In het bestuur is vastgesteld dat de eventuele nevenfuncties van de bestuursleden (evt. opvraagbaar bij de directeur) niet conflicteren met hun bestuursfunctie.