Zuidoost, een wereld in een stad

Een befaamd stukje Amsterdam, ooit de Bijlmer, nu Amsterdam Zuidoost. Bemiddelen in dit stadsdeel brengt je bij vele culturen en verhalen. Coördinator Marjan Vos vertelt er graag over.

Amsterdam Zuidoost is een vrij `afgesloten’ stadsdeel in Amsterdam. Diemen en Duivendrecht liggen als een buffer tussen Amsterdam Oost en Zuidoost. Door deze ligging (onder andere) heeft het stadsdeel, net als bijvoorbeeld Amsterdam Noord dat door het IJ gescheiden wordt van de rest van Amsterdam, een heel eigen uitstraling. Als je aan de kant van het metrostation Ganzenhoef de Bijlmerdreef op gaat, heb je daar bijvoorbeeld op zaterdagen een levendige markt waar je het gevoel krijgt dat je niet in Nederland bent.

Bij het bemiddelen in dit stadsdeel kom je ook in aanraking met de aparte sfeer van het stadsdeel. Om te beginnen is er een heel gemêleerde bevolking neergestreken. Soms zijn er burenruzies tussen mensen met een Surinaamse achtergrond en mensen met een Ghanese achtergrond, waarbij je je als bemiddelaar afvraagt in hoeverre deze toch heel verschillende achtergrond een rol speelt in het conflict. Het volgende moment loop je binnen in een van de torenhoge flats die nog overeind staan en moet je bemiddelen tussen een Nederlandse bewoner die de `oude Bijlmer’ nog heeft meege­maakt en een net nieuw gearriveerd Nederlands gezin met twee kinderen, starters op de woning­markt. En inmiddels zijn er ook mooie eensgezinswoningen gebouwd en luxe flats met een schit­terend uitzicht over bijvoorbeeld de Gaasperplas. Daar zijn mensen komen wonen die zich een koopwoning kunnen permitteren en die in die woning geen last willen hebben van schreeuwende kinderen of andere verstoringen van hun rust. Bijvoorbeeld omdat er ook studenten komen wonen voor wie ouders een flat hebben gekocht. Voor al deze verschillende bewoners kunnen we als buurtbemiddelaars aan de slag gaan.

 

De aanmeldingen voor buurtbemiddeling in dit stadsdeel zijn in de loop van de jaren dat Beterburen actief is sterk toegenomen. In de afgelopen 10 jaar is het aantal meldingen bijna verdriedubbeld. Veel van de meldingen gaan over geluidsoverlast. In tegenstelling tot de oudere gedeeltes van Amsterdam gaat het daarbij meestal niet zozeer over de gehorigheid van de woningen zelf in combinatie met bijvoorbeeld dat er kinderen wonen, maar gaat het veel meer over het gedrag van de bewoners. Op luide toon ruzie maken, heel hard praten, luide muziek spelen met het raam open, hard slaan met de deuren zijn veel vaker de redenen voor bemiddeling dan lopen op hakken op een laminaatvloer, geren van kinderen boven je hoofd of gedender op de trap waar je in andere stadsdelen vaak mee te maken hebt. In het stadsdeel staan relatief nieuwe woningen en flats – de bouw van de Bijlmermeer begon eind jaren ’60 – dus de problematiek van de oude huizen met (dunne) houten vloeren in andere stadsdelen komt hier veel minder voor.

Andere redenen voor het inzetten van buurtbemiddeling zijn eigenlijk weer heel erg te vergelijken met wat we in andere stadsdelen tegenkomen. Denk dan aan een verstoorde verhouding tussen buren, last van de rommel die iemand maakt in het trappenhuis of last van de barbeque lucht in de zomer. En net als in andere stadsdelen worden ook in Zuidoost meer bewoners uit kwetsbare groepen gehuisvest, wat ook aanleiding kan zijn voor burenruzies. In dit soort situaties hebben we vaak te maken met een van elkaar afwijkend leefpatroon: de een leeft ’s nachts, de ander moet vroeg op om naar het werk te gaan. In flatgebouwen waar slaapkamers regelmatig aan de kant van de galerij liggen, kan dit makkelijk tot overlast leiden.

Al met al is het stadsdeel Zuidoost een heel leuk stadsdeel om in te bemiddelen. En er is altijd genoeg te doen. Vooral de grote diversiteit van de bevolking maakt dat je in contact komt met veel verschillende culturen en net zoveel verschillende manieren om met conflicten om te gaan.

Niet alleen leuk, óók heel leerzaam.