Woonzorg bij Beterburen

Wooncorporatie Woonzorg heeft zich aangesloten bij Beterburen. Senioren in Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel die wonen in de complexen van Woonzorg kunnen direct bij ons melden.

Vorig jaar heeft Woonzorg, de grootste landelijke corporatie in de seniorenhuisvesting, zich aangesloten bij de vaste meebetalende ketenpartners van Beterburen.

Woonzorg heeft woningen in 173 gemeenten verdeeld over heel Nederland. Beterburen werkt met huurders van Woonzorg in de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel. Ongeveer driekwart van de woningen bestaat uit zelfstandige woningen en een kwart zijn wooneenheden in zorginstellingen. Bijzonder aan deze corporatie is hun samenwerking met dienstverlening en zorgaanbieders. Met hun relatief kwetsbare doelgroep heeft Woonzorg zichzelf o.a. het doel gesteld hun zorgaanbod binnen hun taken als verhuurder innovatief in te zetten. Zo krijgen ook nieuwe woonconcepten hun aandacht.

Tijdens een voorlichting van Beterburen ten kantore van Woonzorg in Amsterdam werd al snel duidelijk dat de aanwezige woonconsulenten met een warm hart hun werk invulling geven. Zij kwamen met voorbeelden van burenoverlast waarbij neutrale ‘buitenstaanders’ met de expertise die onze bemiddelaars kunnen bieden een goede rol kunnen spelen.

In de volgende Nieuwsbrief zal een uitgebreid interview met Erik van Leeuwen, clustermanager van Amsterdam-Amstelland, te lezen zijn.