Wij bellen u terug

Het belang van het nagesprek

Gemiddeld 2/3 van de aanmeldingen voor buurtbemiddeling hebben een positief resultaat. Dit betekent dat in zo’n 67-70% van de zaken die behandeld worden de bewoner tevreden is of verder kan met de gevonden oplossing.

Hierbij hoeft niet het gehele traject afgelegd te worden. Een volledig traject wordt beëindigd met een bemiddelingsgesprek met de betrokken buren. Maar mensen kunnen ook voortijdig tot een punt komen dat ze tevreden zijn of zonder bemiddelaars verder kunnen. Hier is de rol van buurtbemiddeling inzicht biedend en bekrachtigend. Dit kan via een buurtbemiddelingscoach (gericht doel), door bemiddelaars (effect tijdens een bemiddelingstraject) of door de coördinator (tijdens telefonische intakegesprek(ken) geboden zijn.

Doel bereikt? Nee. Want we zijn er nog niet.

De aandacht en ondersteuning van de bemiddelaars werken vaak stimulerend en activerend. Dit kan handvatten en richting naar een verbetering van de situatie bieden. Daarmee en daarna gaan bewoners zelf verder.

Hoewel het bemiddelingsgesprek vaak als uitdagend wordt beschouwd, is de uitvoering van de afspraken de daadwerkelijke taak van de bewoners. En hier kan nog van alles gebeuren. Men kan gaan twijfelen, meningen herzien, geconfronteerd worden met onverwachte wendingen en effecten. Dit beïnvloedt het eindresultaat van de interventie.

Een meetpunt naar het effect van buurtbemiddeling maakt daarom vast onderdeel uit van de methodiek. Deze laatste stap van de interventie is van cruciaal belang om het uiteindelijk resultaat te kunnen vast stellen.

We bieden een uitvoeringstijd van ongeveer 6 weken waarin de bewoner(s) aan hun voorgenomen oplossingen werken. Dit blijkt een goede periode om de effecten te kunnen zien. Soms wordt met de bewoner(s) een kortere tijd afgesproken als hier aanleiding toe is. Zo'n nazorggesprek is bedoeld om een vinger aan de pols te houden, een gevoel van back-up te geven en tijdige interventie te kunnen bieden.

Een nazorggesprek vindt in eerste instantie telefonisch plaats. De betrokkenen worden gebeld om te vragen hoe de afspraken hebben gewerkt. Is de situatie verbeterd? Heeft het opgebracht wat gewenst werd? Blijkt dat men tevreden is met het behaalde resultaat of de fase waarin de burenrelatie zich dan bevindt, dan wordt een zaak definitief afgesloten. Blijkt dat er nog ondersteuning van buurtbemiddeling nodig is, dan kan er tijdig aan worden voldaan. Middels coaching, een eventueel tweede bemiddelingsgesprek, advisering of andere interventie kan voortduring van het probleem aangepakt worden. 

Het nazorggesprek biedt inzicht in de effectiviteit van buurtbemiddeling. En het biedt buren een steuntje in de rug, wetend dat ze het zelf moeten oplossen, maar er (nog) niet alleen voor staan. Dit vergroot het vertrouwen in buurtbemiddeling, het gevoel dat men serieus genomen wordt en het stimuleert het eigen handelen en uitvoeren van de afspraken.