Uit de praktijk: Ongeschikt!

Uit de landelijke benchmark buurtbemiddeling 2017 blijkt dat gemiddeld 10% van de aanmelding ongeschikt is voor een bemiddeling.

Een melding komt niet aan aanmerking voor de werkwijze van buurtbemiddeling

·        Als er sprake is van kans op geweld

·        Als er een juridische procedure loopt

·        Als één van de buren niet in staat is om een bemiddelingsgesprek aan te gaan

·        Binnen familiebanden

"Mijn buurvrouw loopt 's nachts steeds te gillen. Hulp van instanties weigert ze"

“Mijn buur heeft me meermalen bedreigd en er loopt nu een procedure tegen hem”

Soms kan individuele coaching nog voor een opening zorgen. In gevallen waar bemiddeling geen optie (meer) is wordt doorverwezen naar een instantie of actie die meer soelaas kan bieden.

Zo ook in dit voorbeeld:

Genoeg = genoeg

Sven heeft er zwaar genoeg van:  “Praten met die gek heeft geen zin. Ik ga een aanklacht tegen hem indienen. Hij stond met een mes voor mijn deur! Te schreeuwen en schelden en dat hij me wat zou aandoen. Dat is bedreiging en dat pik ik niet. Denk je nou echt dat ik met hem om de tafel wil zitten?”

Peter staat versteld van deze mening: “Ik een gek? Met een mes? Schelden en schreeuwen? Hij zal zichzelf bedoelen. Die aso denkt dat hij alles kan flikken in de buurt. Overal auto’s geparkeerd, bezoek tot diep in de nacht. Zo stoned dat hij niet eens op zijn benen kan staan. Die man hallucineert! Alsof ik met een mes rondloop. Het was een plamuurmes. Ik was bezig met klussen. Ik ben naar boven gegaan om te zeggen dat hij op moest houden met die herrie van hem.”

Tijdens de individuele huisbezoeken blijkt er veel meer aan de hand. Sven is onder behandeling voor bepaalde stoornissen. Hierdoor heeft hij last van wanen die verergeren onder druk. En de klachten van zijn buurman veroorzaken veel druk bij hem. Ondersteuning van buurtbemiddeling weigert hij uit angst dat ook de bemiddelaars onder één hoedje spelen met de buurman. Hij blijft achterdochtig naar de bemiddelaars. Uiteindelijk gaat hij akkoord met de afspraak dat buurtbemiddeling de wijkagente zal benaderen. Dit is de enige persoon waar hij nog vertrouwen in heeft. Zij is op de hoogte van de melding bij buurtbemiddeling. Met haar wil hij wel praten.

De wijkagente is de volgende dag naar Sven toegegaan en vervolgstappen zijn ondernomen.

De bemiddelaars hebben Peter op de hoogte gebracht dat de zaak niet geschikt is voor buurtbemiddeling.