Uit de praktijk: Coaching- bang voor de buurman

Coaching bij buurtbemiddeling helpt mensen met extra persoonlijke ondersteuning.

Een gesprek over de eigen positie kan een nieuwe kijk op de situatie bieden.

Sandra wil niet met haar buurman praten. Ze heeft het wel geprobeerd, maar hij behandelt haar als een klein kind. Zo voelt dat voor haar. Ze wordt onzeker van hem en eigenlijk ook een beetje bang. Toch wil ze graag dat hij weet dat zijn gestamp en geklus haar veel stress bezorgt.

Ze legt dit uit tijdens haar telefonische intakegesprek met Beterburen. De coördinator biedt haar coaching aan. Met de coach kan Sandra praten over dit gevoel en de mogelijkheid om toch met de buurman een bemiddeling aan te kunnen.

De coach bezoekt Sandra. Tijdens het bezoek hoort zij de buurman inderdaad rondlopen en vlak voor vertrek klinkt er getimmer vanuit zijn woning. Sandra verstrakt elke keer als ze de buurman hoort.

Zij vertelt over haar contact met de buurman, maar vooral over het effect op haar gedrag en gedachten over zichzelf. De coach neemt de tijd om hier verder over te praten. De ruimte die zo ontstaat, zonder oordeel en met alle aandacht, geeft Sandra de kans om de situatie van meerdere kanten te bekijken. Met de hulp van de coach krijgt zij duidelijker wat ze kan en wil. Zo kan ze de manier om een gesprek met de buurman aan te gaan, opnieuw onder de loep nemen.

Sandra is niet van plan om nog eens bij de buurman aan te bellen. Maar een briefje kan wel. Ook eng, maar met de hulp van de coach krijgt ze toch iets op papier dat duidelijk en netjes en vooral naar haar smaak is. Sandra vraagt of de coach nog even wil blijven als zij het briefje bij de buurman in de deur doet. Als ze terugkomt klopt haar hart in haar keel, maar ze heeft in ieder geval de stap genomen.

De buurman heeft contact opgenomen met buurtbemiddeling. Echt veel zin in een gesprek met Sandra heeft hij niet. Maar een gesprek met bemiddelaars bij hem thuis kan wel. Daarna zal hij beslissen of hij een bemiddelingsgesprek wil.

Na het bezoek van de bemiddelaars gaat de buurman akkoord met een bemiddelingsgesprek. Sandra ziet er erg tegenop. Gelukkig heeft zij een vriendin bereid gevonden om mee te gaan. Na instemming van alle betrokkenen vindt het bemiddelingsgesprek plaats. Een gesprek dat niet plaats had kunnen vinden zonder de hulp van een coach.

Coaching bij buurtbemiddeling is korte persoonlijke ondersteuning, max. 2 á 3 gesprekken. Hierdoor kan alsnog een bemiddeling op gang worden geholpen. Of kan mensen na een bemiddelingsgesprek dat niet prettig verlopen is, verder helpen. En biedt één-op-één aandacht aan persoonlijke problemen die een verbetering van burenproblemen in de weg zitten. Een coach bemiddeld niet in de dezelfde situatie, zo wordt de neutraliteit voor BEIDE partijen gewaarborgd.