Stijn Hogenhuis is mediation in Nederland

Stijn Hogenhuis is mediator sinds 1995. Zij hoorde bij de 2e lichting mediators. Haar voorliefde voor mediation heeft haar leven en buurtbemiddeling in Nederland flink beïnvloed.

Op 17 juni 2003 werd Stichting Bemiddeling Amsterdam opgericht door Stijn Hogenhuis, Titia Frieling en Annerie Smolders met aanzienlijke ondersteuning van bestuursvoorzitter Leendert Krol. Later werd de naam veranderd in stichting Beterburen. In maart 2004 werd het eerste convenant getekend door de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland, waarmee de stichting officieel haar werk kon starten.  Stijn is tot dit jaar actief gebleven in de stichting. Eerst als verantwoordelijke voor de opleidingen, de laatste jaren als groepsbemiddelaar.

We zetten Stijn graag in het zonnetje. Vandaar dit interview met haar. Lees meer over deze bescheiden dame met grote invloed op ons werk en mediation in Nederland.

Van strafrecht naar burenoverlast

De vraag “Kun je wat vertellen over de beginjaren van buurtbemiddeling?” is genoeg voor Stijn om met duidelijk groot genoegen te vertellen over een energieke en uitdagende tijd. Het wordt een verhaal vol initiatieven, actie en de tijdgeest mee hebben waardoor buurtbemiddeling zich kon vestigen in Nederland.

We duiken terug in de tijd. Stijn werkte vanuit het strafrecht maar zag niet zo veel in een carrière als advocaat of officier van justitie. Mediation paste beter bij haar. In de jaren zestig vervulde zij de nieuwe functie van universiteitsdocente en gaf zij leiding aan onderzoek aan de Erasmus Universiteit. De aandacht concentreerde zich op alternatieven voor de strafrechtspleging. Buurtbemiddeling kwam in beeld toen de community boards uit San Francisco bekend raakte. Het raakte Stijn en zij begon te bedenken hoe deze methodiek naar Nederland gebracht kon worden. Er werd contact gelegd met de grondleggers van buurtbemiddeling, de Community Boards in San Francisco (zie ook dit artikel in deze Nieuwsbrief) en de handleiding over buurtbemiddeling werd naar Nederland opgestuurd.

De eerste stappen worden gezet  

Om buurtbemiddeling uit te kunnen werken en aan te passen aan Nederland waren kennisverbreding, financiën en mensen natuurlijk van belang. Wooncorporaties in Stijns werkgebied Rotterdam werden warm gemaakt, gelden voor onderzoek werden aan Justitie gevraagd.

Om verder onderzoek te kunnen plegen volgde hieruit een samenwerking tussen Rotterdam en Zwolle . Steden die allebei de eerste schreden naar buurtbemiddeling zetten. De directeur van de welzijn stichting van Zwolle kende de directeur van een soortgelijke stichting in Gouda, die ook enthousiast werd voor dit project. Stijn werd verantwoordelijk voor het participatie onderzoek. Zij reisde veel tussen de drie steden en leverde onderzoeksverslagen aan. Vanuit de Rotterdamse initiatieven kregen de woonorganisaties een plek binnen de opzet van buurtbemiddeling. Zo werd gezamenlijk vorm gegeven aan buurtbemiddeling in Nederland.

Exit 010, hallo 020

In 2003 verliet Stijn de 010-regio om zich te vestigen in Amsterdam. Het was de liefde die haar hierheen bracht. En ze nam buurtbemiddeling mee. Inmiddels had Stijn haar naam innig verbonden aan buurtbemiddeling.  Samen met Nelke Temme had zij in veel steden de vrijwilligers getraind.

 

Annerie Smolders was in de hoofdstad al bezig met een vorm van buurtbemiddeling. Samen met haar en Titia Frieling schreven zij een concept buurtbemiddeling. Na goedkeuring was de volgende stap geld zien te vinden. Om de zaken goed aan te pakken werd een stichting opgericht. Leendert krol werd aangetrokken als voorzitter. Dit bleek een gouden greep. Met zijn kennis, acties en contacten bij de gemeente kreeg hij de financiering rond. Intussen was commissaris van politie, Mariëtte Christof, met wie Stijn al langer contact had, ook nauw betrokken bij de opzet van buurtbemiddeling. Zij zorgde voor contacten met de PVDA en haar samenwerking met de burgemeester Job Cohen hielpen mee aan de bekendheid van het project en de erkenning van de inhoud, zodanig dat de gemeente geld vrijmaakte voor dit project.

De vaart zit er nu goed in. Het project kan aan de uitvoering beginnen. Met een wervingscampagne voor buurtbemiddelaars in de Baarsjes werden uiteindelijk 16 bemiddelaars aangetrokken. Als snel werd buurtbemiddeling uitgebreid met nog 2 stadsdelen, Oud West en Zuidoost. Voorzitter Leendert is ondertussen druk bezig ook de Amsterdamse wooncorporaties bij het project te betrekken. Met deze inzet werden de verschillende wooncorporaties uiteindelijk vaste ketenpartners en mede-financierders.

Met een actief bestuur, een sterke organisatie, betrokken vrijwilligers en de nodige kennis en ervaring verstevigde de stichting haar bestaansrecht in Amsterdam. Vanuit deze basis heeft Beterburen zich verder kunnen ontwikkelen tot ’s lands grootste bemiddelingsbureau.

Trainer

Stijn heeft jarenlang de trainingen voor Beterburen verzorgd. Trainingen geven is anders dan les geven, wat zij gewend was als universiteitsdocente. Voor Stijn was de grootste overschakeling om van het zenden van informatie, wat ze als docent gewend was, over te schakelen naar het laten oefenen en internaliseren van de methodiek. Ze deed het met plezier en is jarenlang trainster gebleven. Tot 2012 heeft zij de honderden bemiddelaars de basistechnieken van buurtbemiddeling bijgebracht. Nadat ze hiermee gestopt was, bleef ze actief als groepsbemiddelaar voor Beterburen.

Van onderzoeker naar trainer, van grondlegger naar groepsbemiddelaar, mediator en schrijver (lees o.a. haar boeken: van ‘Mediation in Rechtszaken’ “Reflecties’ en ‘Buurtbemiddeling’ (NMI kennisreeks), Stijn is van grote betekenis geweest voor buurtbemiddeling in Nederland en voor Amsterdam.

En nu is het tijd voor verandering. Stijn, we wensen je het allerbeste met al je plannen en activiteiten en veel plezier en genot van je (klein)kinderen en naasten. Dank voor alles wat je voor Beterburen hebt betekend.