Privacy hoog in het vaandel

De nieuwe privacywet sluit goed aan bij de uitgangspunten van buurtbemiddeling.

U heeft het al gemerkt: het nieuwe Europese privacybeleid is per 25 mei in werking getreden. De werkwijze van buurtbemiddeling blijkt hier al jaren in ruime mate aan te voldoen.

Vertrouwelijkheid en een gegarandeerde privacy maken onlosmakelijk deel uit van de werkwijze van buurtbemiddeling. Juist door dit uitgangspunt kunnen mensen vrijelijk praten. Buurtbemiddeling maakt geen dossiers en deelt informatie niet met anderen zonder toestemming van de betrokkene.

Ons standpunt is dat de informatie die men wil delen zelf aan de buren vertelt. Wetend dat informatie niet bij de buren of andere instanties terecht komt, biedt dit de bewoner de gelegenheid om zelf de controle over zijn eigen aandeel in het gesprek en het proces te behouden. Als bemiddelaar creëren wij slechts de ruimte voor de buren om met elkaar te overleggen. Dit is essentieel voor een effectieve bemiddeling.

Buurtbemiddeling is voor elke buur die in gesprek wil met een andere buur. Wij bemoeien ons niet met de inhoud. Wij zijn procesbegeleiders. De inhoud van de bemiddeling is van de personen zelf. Dit betekent dat wij bij aanname van een bemiddeling niet meer dan naam, contactgegevens en een omschrijving van het probleem nodig hebben. Verdere persoonlijke informatie die van invloed zijn op de inhoud kunnen de bewoners zelf, in alle vertrouwelijkheid, delen met de bemiddelaars.

Beterburen heeft een Privacy beleid die voor alle medewerkers en bemiddelaars van toepassing is. Bijgaand kunt u onze Privacy visie lezen.

Bewoners zullen de invoering van de nieuwe regels vooral merken bij de intakes. Wij geven de verplichte informatie over reden en gebruik van hun gegevens en de bijbehorende uitleg over ons privacybeleid.   We vragen om toestemming voor registratie en tijdelijke opslag van hun data vanuit de wettelijke mogelijkheden.

Verwijzers ontvangen na afronding een minimale terugkoppeling over het resultaat. Vanzelfsprekend wordt geen inhoudelijke informatie gegeven of aangegeven wie niet mee wilde werken. Bij aanmelding door een verwijzer of bewoner worden gegevens die voor ons niet van belang zijn en wij niet mogen hebben, direct gewist. Wij hebben niet meer nodig dan naam en contactgegevens van buur 1 en een korte feitelijke beschrijving van de aanleiding tot aanvraag buurtbemiddeling.