praktijkverhaal - Kik door een kat

Hoe een kat voor verbinding kan zorgen

De melding van mevrouw B. was duidelijk: last van het getimmer en gezaag van de buurman. Elke dag, urenlang en ook in het weekend. Om gek van te worden.

Aan de telefoon klonk een wanhopige en vermoeide stem. Het is al maanden aan de gang. Zo’n beetje sinds de eerste lockdown. Eerst leek het een verbouwing, maar zo lang valt er toch niet te timmeren? Een paar keer langs geweest en de klacht besproken. Buurman M. speet het erg en hij zou rekening met haar houden. Niks van gemerkt. De herrie gaat gewoon door.

En wat dacht mevrouw van een bemiddeling? Ondanks de opmerking dat er met hem niet te praten valt, wilde ze toch een poging wagen.

BEMIDDELAARS PRATEN MET MEVROUW B.

De bemiddelaars benaderen mevrouw B. met een link voor een zoomgesprek. Precies op tijd logt mevrouw B. in. Zij horen dat de overlast haar enorm vermoeit en irriteert. De communicatie tussen beide buren is nooit echt goed geweest. Na enig doorvragen komt naar boven dat mevrouw sinds de lockdown bijna niet meer buiten is geweest en nauwelijks mensen ziet. Ze is vrijwilligster die dierenhokken schoonhoudt bij een dierenopvang. Helaas heeft ze dit sinds maart niet meer gedaan. Ze mist het ontzettend, maar ze is niet van plan in deze gevaarlijke tijden nog buitenshuis actief te zijn.

De buurman krijgt wel veel mensen over de vloer. In deze tijd! En maar timmeren. Waar de man mee bezig is weet ze niet. Maar het lijkt wel een werkplaats. Deze herrie moet stoppen.

DE KANT VAN BUURMAN M.

Buurman M. is per brief uitgenodigd contact op te nemen met Beterburen. Hij spreekt met de coördinator en is verbaasd over de klacht van de mevrouw B. Ja, ze is twee keer langs geweest. Daarna heeft hij zijn werkuren aangepast. Maar hij moet ook zijn bedrijf draaiende houden. Zijn werkplaats deelt hij met meerdere mensen en ze hebben besloten de boel op slot te doen, omdat ze niet genoeg afstand kunnen houden. Vandaar dat hij nu thuis werkt.

In gesprek met zijn buurvrouw? Graag. Hij wil dit uit de wereld helpen.

Ook buurman M. heeft zoomcontact met de bemiddelaars. Hij legt hen zijn situatie uit. Met mevrouw B. heeft hij slechts zijdelings contact. Een vreemde vrouw die hem nogal stug benadert. Hij gaat haar liever uit de weg.

De datum voor het bemiddelingsgesprek is snel gemaakt. Beiden hebben immers hun computer onder handbereik en zij kunnen ’s avonds makkelijk tijd vrij maken.

SAMEN IN GESPREK

Een paar dagen later delen de gezichten van de buren en de bemiddelaars ieders beeldscherm. 

Gebruik makend van de dynamiek die beeldbellen biedt, weten de bemiddelaars voor beide buren de ruimte te creëren om ieder hun visie en klacht te vertellen. In de eerste fase van het gesprek is er van wederzijds begrip nog weinig sprake. Naarmate het gesprek vordert komen de angsten die mevrouw B. thuishouden steeds duidelijker naar voren via beschuldigingen en klachten. Buurman M. is gestopt met zich te verweren en begint steeds meer zijn eigen belangen op tafel te leggen. Als hij begint over zijn zorgen om de kat van zijn vriendin die hij thuis ook nog opvangt verandert er iets bij Mevrouw B.

“Verzorg jij een zieke kat? Die heb ik nog nooit gezien.” “Nee, die komt ook niet buiten. Daar is-ie te ziek voor. Heeft ook trouwens niets met deze situatie te maken.”

Daar denkt mevrouw B. anders over. Dieren, daar kan ze meer mee dan met haar buurman.

De kat blijkt het draaipunt te zijn voor het gesprek. De klik tussen de buren is gevonden. Iemand die voor een zieke kat zorgt, verdient betere aandacht, lijkt mevrouw B. te denken.

Met grotere belangstelling voor haar buurman kan er nu over de overlast gepraat worden. Hierdoor voelt buurman M. zich ook veiliger om het standpunt van mevrouw B. te bekijken. Uiteindelijk is het beiden duidelijk waar de ander behoefte aan heeft en samen worden er afspraken gemaakt. Een stuk vriendelijker gestemd nemen de buren afscheid met elkaar en drukken op “leave meeting”

In de veilige setting van het bemiddelingsgesprek en de ruimte die de bemiddelaars boden is de ruimte ontstaan om elkaar wat beter te leren kennen.  Soms is het genoeg om angsten, irritaties en vooroordelen te herijken via een kat.