Ook kopers kunnen klagen

Huurders komen veelal via hun wooncorporatie bij buurtbemiddeling terecht. Maar hoe zit dat bij kopers? Kunnen zij net zo makkelijk gebruik maken van buurtbemiddeling? Het antwoord is ja.

Huiseigenaren hebben heel wat werk aan hun eigen huis. Meer nog wanneer de woning deel uitmaakt van een grotere eenheid. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan hierin voor afstemming, duidelijkheid en ondersteuning zorgen. Een probleem dat niet het huis zelf betreft, maar een onenigheid over overlast met buren, valt niet direct onder de verantwoordelijkheid van zo’n vereniging. Hier kan buurtbemiddeling uitkomst bieden.

Net als voor huurders is ook voor kopers buurtbemiddeling gratis beschikbaar.

Men kan direct bellen of op de website van Beterburen een meldformulier invullen. Wij nemen dan contact op om de situatie door te nemen en bemiddeling op te starten als dit gewenst is.

Een mooie rol is hierbij weggelegd voor de Vereniging van Eigenaren. Zij kunnen hun leden opmerkzaam maken op het bestaan van Beterburen en buurtbemiddeling. Men kan folders aanvragen waar alle informatie instaat.

Een praktijkvoorbeeld

De voorzitter van een VvE neemt contact met ons op over een burenruzie in het complex die gaat over geluidsoverlast. De voorzitter heeft met beide buren gesproken en belt ons nu om te bespreken of wij hier iets kunnen betekenen. Pas als de buren hier zelf ook interesse in hebben, kunnen wij aan de slag gaan. De voorzitter zal dit aan hen vragen. Een paar dagen later belt de voorzitter terug. Eén van de buren heeft belangstelling. De andere is op vakantie. Voor ons is dit genoeg om aan de slag te gaan. Wij bellen met de buur die belangstelling  toont. Na dit gesprek kan buurtbemiddeling opgestart worden.

De andere buur zal bij terugkomst benaderd worden door ons. Het vervolg is afhankelijk van diens acceptatie van bemiddeling of niet. Want ook in deze gevallen blijft gelden dat beide buren zelf de bemiddeling wensen. De voorzitter heeft zich inmiddels teruggetrokken uit het proces.

Dit voorbeeld toont de ondersteuning die een VvE kan bieden aan haar bewoners. Het is aan de bewoners of zij deze ondersteuning accepteren of niet. De buurtbemiddeling staat verder los van de acties van de VvE.