Onderzoek bij Beterburen

Ieder jaar krijgen een aantal studenten de kans om bij Beterburen onderzoek te doen.

Zo ook Anouschka Humme, studente aan de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam. Anouschka aan het woord.

Beterburen wordt de afgelopen jaren geconfronteerd met een groeiend percentage aanmeldingen van bewoners met een psychiatrische achtergrond. Dit vormt de aanleiding van mijn onderzoek. 

De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: Hoe kan Beterburen de buurtbemiddelingsprocedure voor cliënten met een psychiatrische achtergrond verbeteren?

Deze vraag zal beantwoord worden aan de hand van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. De doelgroepen van mijn onderzoek zijn de coördinatoren, de bemiddelaars en uiteraard de cliënten met een psychiatrische achtergrond.

Onder een psychiatrische achtergrond worden alle classificaties verstaan die in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) staan onderverdeeld. Dit is een zo ontzettend breed begrip dat ik de cliënten met een psychiatrische achtergrond heb afgebakend tot ‘de meest relevante psychiatrische achtergronden waar Beterburen tegenaan loopt’.  Dit is gebaseerd op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen onder de Nederlandse bevolking en datgene waar Beterburen in de praktijk het meest tegen aanloopt, zowel op basis van  frequentie als betreffende de mate van belemmering voor buurtbemiddeling. Door middel van literatuuronderzoek is verdiept in deze psychiatrische stoornissen. 

Met grote dank aan de coördinatoren van Beterburen en de vrijwillige bemiddelaars is het praktijkonderzoek verricht. Er is bij de coördinatoren heel veel aan interviewmateriaal verzameld over hun werkwijze binnen de bemiddelingsprocedure met betrekking tot cliënten met een psychiatrische achtergrond. Onder de bemiddelaars is er een digitale enquête afgenomen waarbij de constructen gevoel van competentie, motivatie, vertrouwen in de slagingskans en de bereidheid tot verbetering omtrent het onderwerp zijn gemeten.

In eerste instantie anticipeerde ik erop dat ik respondenten bij elkaar moest gaan sprokkelen maar niets bleek minder waar.  Op de enquête heb ik enorm veel respons gekregen, in totaal heb ik wel 65 responsen ontvangen waar ik er in eerste instantie mikte op 30. Daarnaast heb ik ook nog eens veel nuttige opmerkingen, aanvullingen en feedback ontvangen van bemiddelaars over de enquête en het onderwerp. Hier ben ik ontzettend blij mee.

Ik ben op het moment hard bezig met het onderzoeksrapport en ik hoop dat ik uiteindelijk een mooi en bruikbaar antwoord kan bieden op de vraag van Beterburen. De deadline van mijn onderzoek is 12 juni. Na een positieve beoordeling kan ik rond eind juni het onderzoek overgedragen aan Beterburen.