Nieuwe mogelijkheden houden verbinding in stand

Buurtbemiddeling in coronatijd.

Met aangepaste werkwijze en middelen wordt de verbinding gelegd.

Voor iedereen is het dit jaar zoeken naar nieuwe vormen van contacten leggen. Niet bij elkaar op bezoek mogen blijkt niet zo eenvoudig. Zeker niet als dit onderdeel van je vak is.

Telefoon en beeldbellen is inmiddels de nieuwe norm geworden.

Buren worden in eerste meldingsgesprek voorgelicht over videobemiddeling zodat zij een bewuste en geïnformeerde keuze kunnen maken over de contactvorm met de bemiddelaars.

Niet alleen voor de buren, maar ook voor onze bemiddelaars, is het belangrijk dat de veiligheid en gezondheid voorop staat. Tussen buren en bemiddelaars worden de persoonlijke voorkeuren besproken en men bepaalt samen welke contactvorm wordt gebruikt. Hierbij worden de aangepaste werkregels van Beterburen die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de overheid nauw gevolgd. 

SAMEN MET DE BUREN

Niet iedere buur heeft de beschikking over een computer of de kennis om met digitale middelen om te gaan. Bij de wens tot huisbezoek wordt goed doorgenomen hoe coronaproof dit is.

Steeds meer buren denken mee over alternatieven. “Ik kan met de twee bemiddelaars wel afspreken in het park.” Of, “Mag mijn zoon erbij zijn? Hij heeft een computer en weet hoe het werkt.”

Op deze manier wordt de inzet en eigen verantwoordelijkheid van de buren op een natuurlijke manier versterkt. Het denken over de gezamenlijke keuze van contact, geeft een positieve dimensie aan het doel van buurtbemiddeling om de communicatie tussen buren te verbeteren.

BIJSGESCHOOLD IN CORONATIJD

De bemiddelaars hebben uitgebreide informatie ontvangen over digitale bemiddeling en de benodigde aanpassingen in de gesprekstechnieken met buren aangereikt gekregen om oplossingsgericht denken en handelen te stimuleren.

Een werkmap “Bemiddelen in Coronatijd” biedt bemiddelaars uitgebreide informatie over de praktische en technische kanten van digitaal bemiddelen.  Ook de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de bemiddelaars die samen een traject doen komt hier aan bod.

In de vaardigheidstraining “Oplossingsgerichte interventies” leerden en oefenden de bemiddelaars in Zoom met 4 verschillende interventies om het commitment en de zelfredzaamheid van buren te versterken. Met name de coachende gespreksvoering kreeg hierbij aandacht. Zo werd er o.a. gewerkt met situaties waarbij heftige emoties de voortgang belemmeren. Juist door aandacht te geven aan wat er dan gevoeld wordt –en niet geconcentreerd wordt op het overhalen tot nieuwe denkbeelden of ander gedrag-  worden resultaten bereikt.

Zoals een bemiddelaar tijdens een intervisie zei: “Het is even wennen, maar je kunt ook via Zoom goede resultaten behalen”.

In deze tijden staan we voor situaties die om nieuwe invulling vraagt. Allemaal zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en verbinding. En het is duidelijk dat met de nodige aanpassingen en gewenning deze verbinding nog steeds tot stand kan worden gebracht.