Meer Nieuws van Beterburen

Hier leest u korte, maar niet minder interessante mededelingen over:

een nieuwe vacature, onze nieuwe medewerker, voorlichting, het 1e kwartaal en spreekuur Zuidoost.

Voorlichting ter informatie en preventie

Beterburen geeft diverse voorlichtingen, zowel op ons kantoor als op locatie.

-      Aspirant bemiddelaars krijgen informatie over het werk dat buurt bemiddelen inhoudt, over Beterburen en over hun rol als toekomstig bemiddelaar.

-      Verwijzers kunnen drie keer per jaar terecht bij onze verwijzersvoorlichting op ons kantoor in Amsterdam. Werkwijze, samenwerking, voorbeelden en vragen krijgen hier uitgebreid de ruimte. Dit bieden we ook bij groepen op locatie. In 2020 vinden deze bijeenkomsten plaats op: 20 febr., 18 juni of 5 nov. van 9.30 tot 11.00 Opgeven kan door een mail te sturen aan: Info@beterburen.nl

-      Daarnaast bieden we bewonersvoorlichtingen op locatie. Samen met bewonersgroepen wordt er aandacht besteed aan omgaan met overlast, voorkoming van overlast en opbouwende gespreksvoering. Bewonersvoorlichting heeft een vaste voorlichtende vorm.

-      Workshops voor bewoners worden gemaakt op basis van een specifieke vraag. Hiervoor kunt u een offerte aanvragen.

In januari en februari heeft Beterburen 2x een 4 uur durende workshop gegeven aan bewoners van het Starters Up-project van Eigen Haard. Samen met de bewoners werd er geleerd over en geoefend met het omgaan met problemen die een goed samen leven kunnen verstoren.

Meer weten of ook een workshop bestellen? Neem contact met ons op!

Nieuwe medewerker

Per 1 april is Marita Cox  gestart als coördinator voor de Amsterdamse stadsdelen Oost, Baarsjes en Oud-West. 

Het 1e kwartaal 2019: goed op weg… In het eerste kwartaal heeft Beterburen binnen haar 9 gemeenten 588 meldingen ontvangen. In 2018 waren er 557 meldingen. Een lichte stijging.

In de gemeenten Amsterdam en Zaanstreek/Wormerland en in het Amstellandgebied zijn de top 3 klachten geluidsoverlast , pesten/treiteren en een gedeelde 3e plek voor overlast van dieren en tuinperikelen.

In Edam/Volendam is de tuinperikelen de meest voorkomende klacht, waarna geluid en dierenoverlast volgen.

Voor Landsmeer geldt een gedeelde eerste plek voor pesten/treiteren en dierenoverlast en op 2 wordt geluidsoverlast genoemd.

Het oplossingspercentage binnen het gehele werkgebied is 66%. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Spreekuur Zuidoost

Vanaf donderdag 2 mei 2019  zal om de twee weken op de donderdag een spreekuur buurtbemiddeling gehouden worden. Dit is een pilot van een periode van 3 maanden. Coördinator Marjan Vos is van 10.00 tot 11.00 uur aanwezig voor advies en meldingen. Locatie: Buurtwerkkamer `Samen Sterk’, Gravestein 30.