Workshop over bemiddelen en statushouders

In Zaandam heeft Jale Simsek een boeiende training verzorgd over de valkuilen en mogelijkheden van bemiddelen bij statushouders.

Statushouders die noodgedwongen hun land hebben moeten verlaten en naar Nederland zijn gekomen, vormen gaandeweg een onderdeel van onze samenleving. Naast het feit dat zij niet vrijwillig hun land hebben verlaten, kunnen er in de diepere lagen trauma’s zijn die het inrichten van een leven in een onbekend land er niet makkelijker op maken. Men neemt de eigen cultuur, referentiekader en communicatiepatronen met zich mee. Deze patronen zijn vaak gebaseerd op de culturele waarden van de landen van herkomst. Deze verschillen vaak op diverse punten met die van onze geïndividualiseerde samenleving. Dingen die wij vanzelfsprekend vinden kunnen door deze groep wel eens als vreemd of als negatief worden ervaren.

De behoefte aan een training is ontstaan omdat Beterburen Zaanstreek vorig jaar zo’n 20 aanmeldingen van statushouders heeft binnen gekregen. Aangezien deze bemiddelingen een andere aanpak vergen, heeft Inez De Jaegher (projectleider Beterburen Zaanstreek) in samenwerking met Jale Simsek (trainer) een nieuwe training ontwikkeld die specifiek op deze doelgroep(en) gericht is. De try-out heeft in april jl. plaatsgevonden. Het is door de bemiddelaars als zeer leerzaam en effectief ervaren.

Jale Simsek geeft regelmatig trainingen over diversiteit en multiculturele thema’s, zij is coach en werkt aan diverse projecten voor gemeenten, GGD en andere instellingen. Tevens is zij auteur van boeken over diverse multiculturele onderwerpen.

In deze training krijgen de bemiddelaars meer te horen over de diverse lagen van de culturen. We denken hier aan b.v. schaamte, trots en geschiedenis. Tevens wordt gekeken naar de beleving van mensen uit collectief georiënteerde culturen. Een belangrijk onderdeel is de informatie over trauma(‘s) en de effecten hiervan. Met rollenspelen worden de mogelijkheden, valkuilen en methoden om effectiever te communiceren geoefend. Ook het werken met een tolk is hier een onderdeel van. Tijdens de training wordt gezocht naar een betere verbinding tussen de  buurtbemiddelaars en de statushouders. De bemiddelaar krijgt meer zicht op de manier waarop bepaalde waarden doorspelen in de communicatie en wat achter een conflict kan liggen. De training biedt veel handvatten, nieuwe inzichten en is door de bemiddelaars als zeer leerzaam ervaren.

Met de opgedane kennis en vaardigheden kunnen onze bemiddelaars buurtbemiddeling nog beter bereikbaar maken voor alle bewoners en proberen om een betere verbinding tussen onze “nieuwe” buren tot stand te brengen.