Maak kennis met Inès Vanmarcke

Inès is één van de nieuwe coördinatoren bij Beterburen.

In dit interview vertelt Inès over haar drijfveren en inzet voor Beterburen.

In Amsterdam Oost krijgen de bewoners, bemiddelaars, verwijzers en anderen sinds juli Inès Vanmarcke aan de lijn.

Inès was eerder werkzaam in de psychiatrische crisishulpverlening. In dit interview maken we nader kennis met haar.

Haar achternaam verraadt het al: Inès komt uit Vlaanderen, Brugge om precies te zijn. Sinds drie jaar woont ze in Amsterdam. Het was de liefde die haar hier bracht. Met de nodige ondernemingszin is ze het avontuur aangegaan.

Midden in de ‘coronatijd’ heeft zij het werk in Amsterdam Oost overgenomen. Met spaarzame fysieke ontmoetingen met de collega’s, veel bel- en zoomcontact en een hierop aangepaste inwerkmethode is zij inmiddels een duidelijk aanspreekpunt.

UIT OVERTUIGING

Wat Inès doet, doet ze omdat ze erin gelooft. Acties waarbij ze zichzelf zou moeten verleggen naar een plek waar ze niet achter kan staan, komen niet in haar repertoire voor. Werken als coördinator geeft haar de juiste ruimte waarin haar overtuigingen een plek kunnen hebben.

Inès komt uit een nest waar gelijkheid en gelijke behandeling van anderen duidelijk meegegeven is. Zo vertelt ze over de bezoeken aan muziekcafés, een traditie waarbij men wekelijks bij elkaar komt om te ontspannen en van muziek te genieten. Hierbij zag Inès hoe haar ouders met iedereen, jong en oud, welgesteld of niet, op dezelfde respectvolle manier omgingen. Dit legde de basis van een brede acceptatie voor de diversiteit van mensen en gedragingen.

Het besef dat men deel uitmaakt van een grotere gemeenschap vormt Inès’ overtuiging dat wij een beetje voor elkaar moeten zorgen, zeker diegenen die wel wat zorg en hulp nodig hebben. Deze overtuigingen komen goed naar voren in haar keuze om bij Beterburen aan de slag te gaan.

VERBINDING EN HARMONIE

Inès noemt zich een echte verbinder die vanuit een streven naar harmonie werkt. Voor een respectvol contact tussen mensen is een authentieke houding belangrijk. Uit eerdere ervaringen in de psychiatrie merkte Inès dat het teruggeven van haar emoties vaak een krachtig middel kan zijn om mensen te helpen.

Verbinding, echt met elkaar in contact komen, de gemeenschappelijkheid die aandacht krijgt, dat is belangrijk. Dit vraagt de nodige zelfkennis en –ontwikkeling. Inès heeft zich verdiept in yoga en is actief binnen het vrijwilligerswerk. Ze zet ze zich in bij de daklozenopvang, activiteitenbegeleiding voor jongeren en boodschappenhulp. Ook hielp ze mee bij de organisatie van jazzfestivals. Zelf muziek makend, weet ze dat ook muziek een sterk verbindende kracht heeft.

WERKGELUK

Sprekend over deze zelfkennis en het persoonlijk bewustzijn noemt Inès het verschil tussen de rollen van een bemiddelaar en die van coördinator. Bemiddelaars zijn getraind om de emoties van de buren en hun eigen emoties te kaderen tot een niveau en gedragsvorm die nodig is voor een effectieve bemiddeling. 

Als coördinator ben je in gesprek met buren, begeleid en faciliteer je bemiddelaars en zet je je in voor de algehele organisatie rondom de uitvoering van buurtbemiddeling. Hier zit een zakelijk en leidinggevend aspect aan dat Ines op haar eigen manier invult. Inès ziet zichzelf als dienend leider; de zorg voor haar teams is hierbij erg belangrijk. Ze is onder de indruk van de inzet van de bemiddelaars. De grote betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel waarmee zaken worden behandeld noemt ze bijzonder.

VERRIJKING

Hiermee komen we bij de verschillen die ze ervaart tussen Nederland en België. De serieuze inzet en aanpak in Nederland en de meer Bourgondische stijl in België zijn hier een mooi voorbeeld van.

Ines vertelt dat dergelijke nieuwe ervaringen vragen om een heroverweging van eigen waarden en aannames. Inès omschrijft het werken vanuit verschillende culturele achtergronden als verrijkend. Voor haar is de belangrijkste les dat niets is wat het is. Hiermee bedoelt ze dat je de betekenis die je geleerd hebt te geven aan iets of iemand per cultuur anders ingevuld kan worden.

“Dit is het grootste voordeel dat ik ervaar als ik shift tussen de culturen. Door dit inzicht kan ik veel breder denken, leven en het helpt me minder te (ver)oordelen.”