Loop eens op de plattegrond van een ander

Carolien Dijkstra, politievrouw met een missie en bestuurslid van Beterburen. Een boeiend interview met deze gedreven deskundige op het gebied van anders kijken en elkaar leren kennen. Laat je vooroordelen thuis en loop eens op het plattegrond van een ander.

We leven in een veranderende, diverse samenleving. Dit heeft zo zijn voordelen, maar kan ook voor problemen zorgen. Iemand die hier veel van af weet is Carolien Dijkstra. Namens de politie heeft zij sinds 2016 zitting in het bestuur van Beterburen. Met haar ervaringen brengt ze interessante kennis mee voor Beterburen.

22 jaar zit Carolien bij de politie. Hierbinnen heeft zij veel afwisselende banen gehad. Wijkteamchef, diverse chef-functies, programmamanager Dienstverlening, maar senior communicatieadviseur en gedetacheerd als directeur Veiligheid op een middelbare school.

Gecombineerd met haar studie psychologie heeft het menselijk gedrag en de verbindingen die tussen mensen kunnen ontstaan haar interesse.

Enthousiast, betrokken en met kennis beantwoordt Carolien de vragen die ik haar voorleg.

 “Carolien, op onze website staat achter jouw naam: programmamanager implementatie Anders Kijken van Politie Eenheid Amsterdam. Dat maakt nieuwsgierig. Kun je uitleggen waar Anders Kijken voor staat? “

Carolien vertelt dat Anders Kijken een methodiek is, bestemd voor de politie. Het gaat over gedragsveranderingen stimuleren. Men leert  achter de codes en regels van de ander te komen en daarbinnen beïnvloedingsmechanismen toe te passen.

Anders gezegd: loop eens op de plattegrond van de ander. Laat je eigen ideeën en vooroordelen thuis, vul zo min mogelijk in en blijf vooral nieuwsgierig. Zoals een toerist in een ander land de cultuur wil ontdekken. Zo kun je in een gesprek ook de ander leren kennen. Ga die verbintenis eens aan. Zo creëer je op een meer intermenselijke manier een samenwerkingsrelatie en kun je bouwen aan vertrouwen.  Geef je iemand je tijd en aandacht, dan kun je een beter contact leggen.

In de methodiek Anders Kijken leren de deelnemers vanuit een ander perspectief te kijken en contact te leggen om daarmee gedragsveranderingen te stimuleren.

Carolien noemt in dit kader een project dat haar na aan het hart ligt. Onder de naam “Veilig inburgeren” komen 2 keer per maand zo’n 25 tot 30 statushouders in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West samen voor een uitgebreide kennismaking en voorlichting door de politie met zaken rondom veiligheid in onze samenleving. Niet alleen de uitleg over wie de wijkagent is, wat wel en niet mag en hoe je een klacht kunt indienen, maar ook zwaardere onderwerpen zoals huiselijk geweld en hulplijnen worden besproken. Onderwerpen als het fenomeen etnisch profileren en zelfs vragen over omkoopbaarheid en martelen komen aan de orde. Dit zijn vragen die gesteld worden op deze bijeenkomsten. Hier wordt open en eerlijk over gepraat.

Zoals Carolien zegt: “Contact, contact, contact met alle groepen.” Verbinding zoeken is haar uitgangspunt.

“In 2015 startte jij In-Crowd. Je biedt o.a. training aan mensen die bezig zijn met gedragsveranderingen van groepen. Kun je hier iets meer over vertellen?”

Vanuit dit bedrijf geeft Carolien aangepaste trainingen van de methodiek “Anders Kijken” voor andere deelnemers dan de politie. Denk aan gemeenten en bedrijven. Het verschil zit ‘m in de bestaande contacten en ingangen die deze deelnemers hebben en hun positie in de samenleving. Bijvoorbeeld het project “Samen op Missie”, voor gemeentemedewerkers. Hier leren de deelnemers om wat meer de diepte in te durven gaan in het contact met hun doelgroep. Dit door middel van interviews. Deze manier is een vorm om de burgers beter te leren kennen en erachter te komen wat ze nodig hebben.

 

Op deze manier kunnen gemeentelijke diensten of voorlichting beter aan de doelgroep worden aangepast. Dit vergroot de herkenbaarheid en erkenning waardoor de impact dieper gaat dan de top-down-regel die we gewend zijn.

“Ook buurtbemiddelaars werken aan gedragsveranderingen van bewoners. Zijn hier overlappingen met buurtbemiddeling of groepsbemiddelingen?”

Het grote verschil is dat buurtbemiddeling op micro-niveau werkt, buren onder elkaar. De projecten waar Carolien aan meewerkt hebben betrekking  op het meso-niveau, met groeperingen binnen de maatschappelijke samenleving.

Overeenkomsten zijn de onbevooroordeelde en respectvolle wijze van benaderen en leren kennen van iedere buur. En ook bemiddelaars zijn bezig met gedragsveranderingen: van boos op de buren naar samenwerking tussen de buren.Verbintenissen mogelijk maken, vreedzame oplossingen vinden, aandacht voor de relationele invulling. Dit zijn zaken die overeenstemmen zijn

Daarop aansluitend gaat Carolien in op de vraag: “Jij houdt je bezig met het zoeken naar andere, betere, nieuwe mogelijkheden om contacten te leggen en de samenleving veiliger en prettiger te maken. Kun je meer vertellen over jouw drijfveren?”

Carolien gaat uit van het idee dat alle mensen uiteindelijk hetzelfde willen; eten, drinken, veiligheid, samenzijn. Iedereen doet zijn best om dit te bereiken en te behouden. Omdat de belangen kunnen verschillen ontstaan er schuurpunten. Hier dreigen de conflicten. Als politievrouw kan zij hier directe hulp bieden en als nodig als een ‘scheidsrechter’ duidelijkheid en rust bieden. Haar werk geeft haar de mogelijkheid om er te zijn als het er echt toe doet.

De samenleving lijkt te verharden, verruwen en mensen trekken zich terug in hun eigen bubbel. Carolien werkt met haar projecten en functies aan het leren durven aangaan van de verbinding. Durf verder te kijken dan je neus lang is, wees zuinig met de ruimte die we met z’n allen delen en zorg dat iedereen welkom is. Deze uitgangspunten motiveren Carolien in haar keuzes. Het zijn zaken als onrecht en kwetsbaarheid die inspireren om in actie te komen voor een betere wereld.

“We blijven nu even dichter bij huis. Wat is jouw ervaring met Beterburen en wat inspireert je om als bestuurslid Beterburen mee vorm te geven?”

Als wijkteamchef kende Carolien Beterburen wel. Nu zij in het bestuur zit en Beterburen van binnenuit heeft leren kennen is er een kant waar zij grote bewondering voor heeft gekregen: de inzet van de vrijwillige buurtbemiddelaars. Zoveel mensen die belangeloos iets willen doen om de samenleving iets goeds te brengen.

 

Ook ziet ze de wederkerigheid van werken als buurtbemiddelaar bij Beterburen: de bemiddelaars bieden hun tijd, energie, inzet, kennis en vaardigheden en zij ontvangen trainingen, coaching en intervisie. Deze wederzijdse verrijking is naast praktisch ook bevredigend.

Carolien noemt buurtbemiddeling burgerparticipatie pur-sang. Burgers, buren, bewoners voor mede-bewoners in plaats van een overheid die bepaalt.

“Wat zou je de buurtbemiddelaars nog willen meegeven?”

Caroliens eerste reactie is “Bedankt natuurlijk”

Daarop volgend haar tip: Realiseer je hoeveel je betekent voor de samenleving. Je impact is groot. In de samenleving zie je altijd golfbewegingen, van jaren 80-ban de bom naar de tijden van nu met vergrijzing, terrorisme en klimaatverandering. Grote bewegingen die het maatschappelijke beïnvloeden. Buurtbemiddeling speelt zich af op micro-niveau en zal door en tussen alles heen nodig blijven.