Korte berichten

Meer nieuws en informatie. Lees ook onze Facebook en twitterpagina's.

Kort, maar niet minder interessant om te weten is het volgende:

Verhuizen

Beterburen gaat verhuizen. De dozen worden ingepakt en maandag 27 februari gaan we ze weer uitpakken in de IJselstraat 48-3, 1078 CK Amsterdam. Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd; 085 9022810. We proberen de zaken zo goed mogelijk door te laten lopen en hopen dat onze klanten en verwijzers minimale last ondervinden van deze verhuizing.

Vanwege de verhuizing op maandag 27 februari, is het kantoor niet bereikbaar. 

Voor meldingen kunt u gebruik maken van ons digitale meldformulier op onze website www.beterburen.nl of een mail sturen naar info@beterburen.nl. Op 28 februari hervatten wij onze werkzaamheden.

 

Voorlichtingsavond voor belangstellenden die bemiddelaar willen worden

Op donderdag 19 januari was de  eerste voorlichting van dit jaar. De aanwezigen werden uitgebreid geïnformeerd over buurtbemiddeling en het werken als bemiddelaar bij Beterburen. Dit jaar zullen er nog voorlichtingen  plaatsvinden op Do 13 april, Do 6 juli en Do 12 oktober van 19.30 tot 21.00 uur op onze nieuwe locatie in de IJsselstraat 48, derde verdieping. Ook interesse? Neem contact op met ons!

 

Voorlichtingsochtend voor verwijzers

do 23 maart, do 13 juli en do 2 november worden er verwijzersochtenden georganiseerd. Informatie over buurtbemiddeling en over de juiste verwijzing voor professionals. Iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met zaken van burenoverlast kan zich opgeven voor een verwijzersochtend. Deze ochtenden vinden plaats van 09.00 tot 11.30 uur op het hoofdkantoor van Beterburen. Opgeven kan via een email naar jeanine.dekoster@beterburen.nl

 

Voorkeur digitale melding via de website

Via onze website kunnen inwoners en verwijzers hun melding aanbieden met onze digitale meldformulieren. In 2017 zullen we gefaseerd onze meldings- en trajectadministratie via deze formulieren verwerken. De werkgebieden Zuidoost en Centrum werken al op deze manier. Het blijkt dat zowel het intakeproces als de communicatie tijdens het traject op deze manier efficiënter verloopt. Daarom zullen in het eerste 1ste kwartaal de werkgebieden Slotervaart, Baarsjes, Oud Zuid en Zuideramstel, Oud West en Bos & Lommer volgen. Het 2de kwartaal sluiten ook Oost, Geuzenveld, Noord, Amstelland en Zaanstreek zich aan. Tenzij anders noodzakelijk is, heeft de digitale aanmelding via onze website de voorkeur.