Kort nieuws

BeterBuren ontvangt her-certificering CCV en verdere groei buurtbemiddeling.

Her certificering
BeterBuren is deze zomer opnieuw beoordeeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Sinds 2011 kunnen buurtbemiddelingsorganisaties deze beoordeling en erkenning aanvragen. BeterBuren heeft dit vanaf het begin gedaan en voldoet daarmee aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen die aan de uitvoering van buurtbemiddeling worden gesteld.

Iedere twee jaar dienen organisaties opnieuw deze beoordeling te laten uitvoeren. Omdat BeterBuren voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen, heeft zij voor al haar gemeentes een Plus certificaat ontvangen. Dit betekent dat de beoordelingscommissie geen aanbevelingen heeft en we een !00% score hebben.

Groei
BeterBuren ziet in 2017 een verder groei van het aantal aanmeldingen in Amsterdam. In 2016 had de organisatie hier 1206 aanmeldingen, voor 2017 worden er meer dan 1300 aanmeldingen verwacht.
In alle andere 7 gemeentes waar BeterBuren actief is, is het aantal aantal aanmeldingen redelijk stabiel of de groei minder spectaculair.

Landelijk groeit buurtbemiddeling ook verder. Inmiddels is er al buurtbemiddeling in 256 gemeentes. In 2016 waren dat 231 gemeentes. Steeds meer gemeentes zien in dat buurtbemiddeling heel goed bijdraagt aan de leefbaarheid van haar bewoners en buurtbemiddelaars in staat zijn burenconflicten door middel van gesprekken met buren weer op te lossen. In 2016 lag het landelijk oplossingspercentage op 70%, en ook bij BeterBuren werd dit gehaald.