Kort nieuws

Blijf op de hoogte...

Spreekuur Zuidoost uitgebreid 

Coördinator Marjan Vos voor Zuidoost draait al een paar maanden om de andere donderdag een spreekuur in Zuidoost. Inmiddels kan ze dit uitbreiden naar een tweede locatie. De locaties van de spreekuren zijn: Buurtkamer Samen Sterk, Gravestein 30 en Buurtkamer De Handreiking, Haardstee 15. Steeds op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Oostzaan, Waterland en Woonzorg doen ook mee 

Sinds enkele maanden zijn de gemeenten Oostzaan en Waterland toegevoegd als werkgebieden voor Beterburen.  We wensen de bewoners en bemiddelaars in Oostzaan en Waterland voorspoedige bemiddelingen toe!

Woonzorg is een landelijke wooncorporatie voor senioren en mensen met een beperking. In de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel kunnen hun huurders ook bij ons terecht. Woonzorg in deze gemeenten heeft zich aan ons verbonden als convenantpartner.

Voorlichting aan verwijzers

Op donderdagochtend 20 februari vindt er weer een verwijzersvoorlichting plaats. Verwijzers kunnen zich opgeven via info@beterburen.nl. Van 09.00 tot 10.30 uur zal op het hoofdkantoor IJselstraat 48, Amsterdam uitgebreid worden ingegaan op wat Beterburen te bieden heeft, hoe verwijzingen verlopen en hoe we gezamenlijk de bewoners kunnen helpen.

Ook op 18 juni en 5 november zullen in dit jaar verwijzersvoorlichtingen georganiseerd worden.

Groei vraagt om bemiddelaars

Door de onverminderde groei van Beterburen blijven er nieuwe bemiddelaars nodig. Op onze website staat in welke gebieden hier vraag naar is. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Beterburen voor een intakegesprek met de coördinator. Op 6 februari 2020 is een uitgebreide voorlichtingsavond voor aspiranten. Op 28 en 29 februari en 3 maart is de eerstvolgende training.