In de Zaanstreek

In gesprek met Inez, buurtbemiddeling De Zaanstreek

Om de zoveel tijd wordt een medewerker of bemiddelaar van Beterburen in het voetlicht gezet. Buurtbemiddeling is mensenwerk en dit zijn mensen die het mogelijk maken. Deze keer aandacht voor Inez de Jaegher, buurtbemiddeling De Zaanstreek.

15 jaar Buurtbemiddeling Zaanstreek is ook 15 jaar Inez de Jaegher de coordinator.

Een half jaar na de opstart vanuit Stichting Welsaen in 2002 nam Inez buurtbemiddeling over. Met 6 bemiddelaars en 2 wijken in Zaandam heeft ze Buurtbemiddeling in 15 jaar kunnen uitbreiden tot een werkgebied dat geheel Zaanstad met 8 kernen en  Wormerland met 6 kernen omvat.

Het team bemiddelaars is inmiddels uitgegroeid tot 30 personen. Maar er kunnen altijd nog meer mensen bij. Want het werk staat niet stil. Integendeel. Tot nu toe groeit ieder jaar het aantal meldingen. In 2016 waren dit er 373 aanmeldingen. 

In het NoordHollands Dagblad vertelt Inez: "De laatste jaren zijn de problemen tussen buren ook nog eens heftiger en complexer geworden. Bij bijna honderd meldingen uit 2016 ging het om kwesties die niet eenvoudig zijn op te lossen. Bij ongeveer twee derde van die 100 aanmeldingen waren mensen betrokken die kampten met meerdere problemen.”

Dat mensen het vaak zo slecht niet bedoelen, maar men wel gekwetst kan raken, legt Inez als volgt uit: „Meestal komt dat door cultuurverschillen, verschillen tussen stad en dorp. Bijvoorbeeld: iemand die van de stad naar een dorp verhuist en gesteld is op zijn privacy, zal schrikken van de dorpse gewoonte om zonder kloppen bij iemand binnen te stappen. Het kan gebeuren dat de dorpsbewoner gekwetst is als de nieuwe buur daar iets van zegt. Dat is de kern van latere conflicten, die je als bemiddelaar boven tafel moet halen. Anders komt er geen permanente oplossing tot stand.”

Waar haalt Inez al 15 jaar dezelfde passie en energie vandaan om dit werk in de Zaanstreek te kunnen doen?

“Het werken met steeds weer verschillende, gemotiveerde, mensen die zich belangeloos inzetten voor hun medebewoners,  de samenleving  een stukje beter maken en het constant blijven leren van elkaar maakt dit werk boeiend en geeft voldoening.”, vat Inez samen.

Natuurlijk krijgt het 3e lustrum van buurtbemiddeling De Zaanstreek nog de nodige aandacht. In de volgende Nieuwsbrief zal hier meer over verteld worden.