Het jaar 2017

Dit jaar zindert van de nieuwe energie en uitvoering van de plannen die in 2016 gemaakt en vastgelegd zijn in onze Meerjarenstrategie 2016-2019.

In het eerste kwartaal gaan we aan de slag met:

-     een 0 meting naar de bekendheid van Beterburen onder bewoners. Dit zal in 2019 worden herhaald.  De organisatie streeft de komende jaren naar meer bekendheid van buurtbemiddeling als eerste middel bij buurtconflicten.

-     Beterburen bekijkt hoe zij de ideale partner kan blijven voor financiers door blijvend te werken aan een effectief, effici├źnt en betaalbaar organisatie. Daarnaast wordt beleid opgesteld t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

-     De organisatie signaleert trends en ontwikkelingen en rapporteert deze naar haar partners, zodat zo nodig beleid kan worden bijgesteld.

-     Niet gepland, maar wel noodzakelijk i.v.m. de opheffing van onze huidige locatie, zal kantoor Amsterdam eind februari verhuizen naar de IJselstraat 48.

Daarnaast gaan we zowel op landelijk niveau als binnen onze eigen organisatie door met het ontwikkelen van nieuwe interventies en technieken om nog beter te kunnen bemiddelen in complexe zaken. Dit betreft zaken waarbij bewoners extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Op deze manier kunnen we meer handen en voeten geven aan ons uitgangspunt van inclusie, buurtbemiddeling voor iedereen. Hiervoor start een studente aan een onderzoek hoe kwetsbare bewoners het beste ondersteund kunnen worden bij een burenprobleem.

Deze extra interventies, de kennisvergroting en onze nieuwe samenwerkingsverbanden met o.a. vluchtelingenwerk en de wijkzorg helpen mee om buurtbemiddeling voor alle inwoners bereikbaar te maken.

Ook werkt Beterburen dit jaar mee aan een landelijk congres buurtbemiddeling welke op 9 mei georganiseerd wordt door Uitgeverij SWP. 

Wij kijken uit naar een jaar vol ontwikkeling en nog meer buren die met elkaar het gesprek aan willen gaan om tot een verbeterde relatie en beteugeling van overlast te komen.