Buurtbemiddeling in Nederland

Onlangs ontvingen wij vanuit het CCV de terugblik op 2016.

Hieronder een korte samenvatting van het overzicht.

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. Beterburen is aangesloten bij het CCV en geeft zo mede vorm aan buurtbemiddeling in Nederland.

Buurtbemiddeling Nederland vierde haar 20 jarig bestaan, drie ambassadeurs maken zich sterk voor inzet van buurtbemiddeling en 19 nieuwe gemeenten zijn gestart met buurtbemiddeling. Eind 2016 waren er 193 projecten in 233 gemeenten. In 2017 zijn er alweer twee nieuwe gemeenten bijgekomen en zijn 9 gemeenten bezig met de voorbereidingen om buurtbemiddeling te kunnen bieden.

90 Gemeenten werken met een door het CCV erkende buurtbemiddelingsorganisatie. Dit betekent dat de organisatie aan de kwaliteitscriteria voldoet.

Buurtbemiddeling Nederland in het buitenland

De werkwijze van buurtbemiddeling Nederland heeft tijdens het symposium over Buurtbemiddeling in Kopenhagen er mede voor gezorgd dat men in Denemarken ook met buurtbemiddeling aan de slag gaat.

Kennisuitwisseling met België is al langer aan de gang via congressen en organisatie- en studiebezoeken. Vooral de inzet van coaching zoals wij dit in Nederland kunnen aanbieden stond dit jaar in de belangstelling.

Ambassadeurs

Mr. Frank Visser, rechter, Hester van Buren, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale en bestuurslid van Aedes en Franc Weerwind, burgemeester van Almere zijn ambassadeurs van buurtbemiddeling geworden. Mr. Frank Visser heeft een wervende brief doen uitgaan naar gemeenten zonder buurtbemiddeling. Dit is één van de manieren waarop de ambassadeurs meewerken aan het streven van Buurtbemiddeling en het ministerie van Veiligheid en Justitie om in alle gemeenten buurtbemiddeling te realiseren.

Woonoverlast en het CCV

Voor de Tweede Kamer is de aanpak van woonoverlast een belangrijk thema, en de aanpak begint natuurlijk met buurtbemiddeling. Voor de zwaardere overlast kun je je netwerkpartners altijd verwijzen naar deze website: www.hetccv-woonoverlast.nl Het dossier Buurtbemiddeling is hier te vinden: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling