Buurtbemiddelaar, dat wordt je niet zomaar!

Iedere buurtbemiddelaar volgt een basistraining Buurtbemiddeling voordat er bemiddeld mag worden. Beterburen heeft haar eigen gecertificeerde trainsters die 3 maal per jaar een groep nieuwe bemiddelaars traint.

De aannameprocedure om als buurtbemiddelaar te kunnen werken kent diverse momenten van toetsing. Zowel bij de aspirant bemiddelaar als bij de coördinator van Beterburen.
1. Bij aanmelding ontvangt men een informatiepakket en een vragenlijst. Hier kan de aspirant bemiddelaar de mogelijkheden en een beeld van zichzelf aan ons geven. Met deze eerste wederzijdse kennismaking vindt de eerste selectie plaats.
2. Vervolgens woont men een uitgebreide voorlichting bij. Hier wordt verteld wat buurtbemiddeling inhoudt, wat Beterburen vraagt en te bieden heeft en wat er van een buurtbemiddelaar verwacht wordt. Het takenpakket en de verlangde beroepshouding geven een duidelijk beeld van wat men in huis moet (leren) hebben om een bemiddelaar te kunnen zijn. De aspirant kan weer de keuze maken om door te gaan of om af te zien van een verdere procedure.
3. Men voert een aannamegesprek met de coördinator van het eigen werkgebied. Hier wordt de definitieve keuze gemaakt of iemand bemiddelaar wil en kan worden. Hierna volgt de basistraining buurtbemiddeling.

 

Iedere bemiddelaar is verplicht de basistraining te volgen voordat men tot bemiddelen kan overgaan. Sinds de tweede helft van 2018 biedt Beterburen de basistraining Buurtbemiddeling vanuit haar eigen organisatie aan voor nieuwe bemiddelaars. Hoe verloopt zo’n training en waar letten de trainers op? Eén van de trainers is projectleider Inez. We laten haar aan het woord.

Wat is belangrijk om al in huis te hebben voordat aan de training begonnen wordt?
Het allerbelangrijkste is dat een bemiddelaar goed kan luisteren, geen oordeel velt en onpartijdig kan zijn. Tevens verwachten wij van onze bemiddelaars dat ze goede communicatievaardigheden hebben. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je een bepaalde mate van levenservaring hebt, hiermee kan je makkelijker en sneller de verbinding maken met diegene die bemiddeld wordt. Waar legt de training zoal de aandacht op?
Bij de start van de training wordt vooral de aandacht gelegd op de rol en de taak van de bemiddelaar. Tevens wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden die je als bemiddelaar nodig hebt om te kunnen bemiddelen en ook om deze te herkennen bij diegene die je moet gaan bemiddelen. Vervolgens wordt het hele proces van de bemiddeling aangepakt. Vanaf de intakes tot aan het bemiddelingsgesprek en de nazorg, wordt zowel theoretisch als praktisch veel aandacht besteed aan dit gehele bemiddelingsproces.

Hoe leer je iemand om neutraal te blijven?
Het is van het grootste belang om onpartijdig en neutraal te blijven. Dit betekent dat jouw grondhouding moet zijn: niet invullen voor een ander, dat je nooit partij trekt voor een van de buren en dat alles waar is of niets waar is.

Wat zijn voor jou de uitdagingen in de training?
Voor mij is de uitdaging om alle mensen die de moeite nemen om hun medemens vrijwillig te willen helpen om hun onenigheid met hun buren op te lossen, met voldoende bagage en kennis op pad te sturen om de wereld een stukje beter te maken.

Wat merk je dat voor de deelnemers een grote uitdaging is?
De grootste uitdaging voor de deelnemers is mijns inziens dat de aspirant bemiddelaars tijdens de rollenspellen (met acteur) de diverse casuïstiek oefenen.  Hoe ga je met de geleerde tools de bemiddeling begeleiden en proberen om tot een goed einde te brengen, het blijft een uitdaging!

De training wordt afgerond met een derde deel dat pas een half haar na de eerste twee delen plaatsvindt. Waarom na een half jaar en wat komt dan aan bod?

Na een half jaar hebben de aspirant bemiddelaars genoeg ervaring opgedaan om te kunnen zien of het bemiddelen bij hen past. Tevens kan de coördinator zien of alle skills in huis zijn om de 3e trainingsdag te kunnen doen. De 3e trainingsdag staat vooral in het teken van het uitwisselen van ervaring en het oefenen met datgene wat voor een ieder nog nodig is of waar behoefte aan is.
Na de 3e trainingsdag krijgt de bemiddelaar zijn / haar certificaat en kan dus allround ingezet worden met alle bemiddelaars uit het team. 

Wat is een tip die je als trainer nog wilt meegeven aan de bemiddelaars?
De beste tip die ik kan geven is: blijf jezelf en gebruik vooral je onderbuik. Het maken van verbinding gebeurt met je hart en niet met je hoofd. Als er  verbinding is zijn mensen genegen om te vertellen wat hen ECHT bezig houdt en daar ligt de kern van het probleem en de weg naar de oplossing.

En welke tip hebben jullie voor onze verwijzers? Probeer zo snel mogelijk burenproblematiek door te verwijzen aan Beterburen. Hoe sneller mensen aan tafel gaan zitten om hun probleem bespreekbaar te maken, hoe sneller er naar een oplossing gewerkt kan worden.