BeterBuren spreekt klare taal

Buurtbemiddeling is voor iedereen. Elke bewoner met een burenoverlastprobleem kan bemiddeling aanvragen. Eén telefoontje naar ons is genoeg. Toch is het niet voor iedereen even makkelijk om ons in te schakelen.

 

Nederland heeft ongeveer 1,3 miljoen laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Ongeveer 250.000 mensen kunnen helemaal niet lezen of schrijven.

Hier wil BeterBuren graag rekening mee houden.

Onze informatiefolder is daarom aangepast. Met duidelijke illustraties is het traject van bemiddeling gevisualiseerd. Ook lettersoort en bladspiegel geven een rustiger en duidelijker beeld.

Binnenkort gaat BeterBuren over op een nieuwe website. Ook hier wordt rekening gehouden met lezers van alle niveaus door middel van een rustiger beeld en een duidelijker lettertype.

En als belangrijke toevoeging kunnen mensen ook filmpjes bekijken waarin ons werk wordt uitgelegd.

 

Naast de contactbrief die wij gebruiken om contact te leggen met de “andere buur” gebruiken wij ook een kaart waarin kort, beeldend en op makkelijke leesbare wijze wordt gevraagd om ons te bellen.

Want buurtbemiddeling moet eenvoudig en laagdrempelig voor iedereen bereikbaar zijn.