Beterburen, kunnen jullie bemiddelen?

Een greep uit de media: parool 19 september: lockdown-of-niet-we-blijven-ons-bovenmatig-storen-aan-onze-buren; hetccv: 29 september: meer-burenruzies-in-coronatijd; Trouw 2 oktober: al-die-burenruzies-wie-moet-die-oplossen

Aanvragen voor buurtbemiddeling kunnen we met een goede toeleiding vlotter opstarten.

 

Bij Beterburen heeft de groei van aanmeldingen zich vertaald in een toename van 25% in het eerste halfjaar van 2020 t.o.v. dezelfde periode in 2019. De hoogste toename is in Amsterdam en de regio Amstelland.

Het aantal meldingen bij Beterburen laat al jaren een gestage groei zien. De spurt van dit jaar is echter groter dan verwacht.

Het thuiswerken en andere omstandigheden die in deze Covid-19-tijd een rol spelen hebben grote invloed op de burenverhoudingen en het incasseringsvermogen van mensen. Het solidariteitsgevoel is tanende en het uithoudingsvermogen begint op te raken. Klachten worden eerder neergelegd bij formele instanties. En zij verwijzen eenduidige, bespreekbare burenoverlast door naar Beterburen.

WILLEN IS BEMIDDELEN

Als beide buren open staan voor bemiddeling en samen op zoek willen gaan naar een oplossing, wordt er veel bereikt. Deze startregel is de kern van waaruit een bemiddelingsgesprek georganiseerd kan worden.

Niet alle melders zijn in eerste instantie bereid om zo’n wederzijds gesprek aan te gaan. Velen deponeren een klacht bij een instantie en verwachten dat die het maar oplossen. Voor zowel de instantie die naar Beterburen verwijst, als voor de medewerkers van Beterburen vraagt het extra inspanning om mensen te bewegen tot actieve inzet en gezamenlijke afspraken.

SAMEN

 Nu de contacten vaak via beeldbellen en telefoon verlopen, vraagt goede communicatie extra aandacht. Zeker in de vaak gevoelige gesprekken met bewoners. Een eerste contact is veelzeggend. Om buurtbemiddeling goed te kunnen starten voert een coördinator eerst een intakegesprek met de bewoner. De coördinator checkt op bemiddelbaarheid, maar vergroot waar nodig ook de bereidheid en inzet voor bemiddeling bij de melder.

Zaken die binnenkomen kunnen sneller behandeld worden als de adressen en telefoonnummers van beide buren bekend zijn. Als beide buren ook bereidheid zijn om aan een oplossing te werken, dan staat een goed bemiddelingsgesprek weinig in de weg.

VOORLICHTING

Beterburen geeft 3 keer per jaar een voorlichting aan verwijzers. Goede toeleiding naar buurtbemiddeling en samenwerking wordt besproken. Interesse? Stuur een mail naar Info@beterburen.nl

Samen met verwijzers helpt Beterburen vele burgers met de mogelijkheid om burenoverlastproblemen op te lossen en escalatie te voorkomen. Prettig wonen doe je samen.