Beterburen gestart in Waterland

Op 17 februari 2020 kwamen de gemeente Waterland, wooncorporaties Wooncompagnie en Intermaris en Beterburen bij elkaar voor de ondertekening van de overeenkomst voor Buurtbemiddeling in Waterland.

Loco burgemeester Astrid van de Weijenberg liet weten: “Buurtbemiddeling is in andere gemeenten al een bekend fenomeen en het blijkt daar goed te werken. Dus toen de woningcorporaties bij ons aanklopten om ook in zee te gaan met Beterburen voor buurtbemiddeling, hoefden we niet lang na te denken. Bovendien zien wij buurtbemiddeling als een goede aanvulling op onze aanpak van woonoverlast en bevordering van sociale samenhang. Buurtbemiddeling kan overigens bij  het totale woningbezit in Waterland ingezet worden.“

Voor Beterburen is de uitbreiding naar Waterland een geografisch gezien logische stap. Samen met de andere gemeenten ten noorden van Amsterdam: de Zaanstreek, Landsmeer, Oostzaan en Edam/Volendam, kan Beterburen nu werken in een aaneengesloten gebied. Bemiddelaars van de kleinere gemeenten zijn bereid, om ook in naastliggende gemeenten te bemiddelen, waardoor een efficiënte inzet kan worden gewaarborgd en zij niet in hun eigen gemeenschap hoeven te bemiddelen. Hierdoor wordt neutraliteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd.

De eerste meldingen zijn al in behandeling genomen. Zo hopen we ook in Waterland bewoners te kunnen bedienen met een goede begeleiding in hun gesprekken met elkaar, om zodoende escalatie van burenruzies te voorkomen.