Bestuurslid gezocht

Beterburen zoekt een nieuw bestuurslid.

Vacature

Beterburen zoekt een nieuw bestuurslid i.v.m. einde zittingstermijn van één van de leden eind 2018. Wij zoeken een lid met uitgebreide kennis van woningcorporaties en wonen.

Beterburen is een ondernemende organisatie die bewoners helpt burenconflicten op te lossen. De stichting is in 2004 opgezet en verzorgt nu buurtbemiddeling in 8 gemeentes en ontvangt jaarlijks zo’n 2000 aanmeldingen die worden opgepakt door 245 goed opgeleide vrijwilligers, de buurtbemiddelaars.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het is een bestuur op afstand, de directeur heeft de dagelijkse leiding. Gezamenlijk hebben zij een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen van beleid en onderhouden van een netwerk met de gemeentes en maatschappelijke organisaties. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is “sparring partner” van de directeur. De taken, verantwoordelijkheden van en functies in het bestuur zijn beschreven in de statuten en bestuursreglement.

Organisatie van het bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 leden, één voorzitter, één bestuurslid met de portefeuille financiën en drie algemene leden. Bestuursleden worden geworven op grond van relevante kennis en/of vaardigheden op gebied van het op afstand besturen van een professionele organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, zij is gemandateerd om op te treden als werkgever.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, governance, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis zowel in het werkgebied, als landelijk.

Profiel:
Beterburen is op zoek naar een bestuurslid met uitgebreide kennis van woningcorporaties en wonen.

Algemene functie-eisen:
- conformeren aan het beleid en de visie van de stichting;
- maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, de missie van Beterburen aansprekend uit dragen zowel intern als extern;
- vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en een positieve en oplossingsgerichte bijdrage te leveren aan beleidsbepalende besluiten;
- heeft een zakelijke instelling, zonder uit het oog te verliezen dat Beterburen vooral dient bij te dragen aan de leefbaarheid van bewoners;
- beschikt over een voor Beterburen relevant netwerk binnen het werkgebied;
- is een teamplayer;
- beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden;
- is in staat de directeur bij te staan in financiële kwesties;
- flexibele instelling en stressbestendig;
- goede omgang met vrijwilligers en werknemers;

Gevraagde tijdsinzet:
Het bestuur en de directeur vergaderen minimaal 4 tot 6 maal per jaar van 18.30 tot 21.00. De stukken voor de vergaderingen vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur.
Gedurende het jaar bezoeken de individuele bestuursleden minimaal één keer per jaar een bijeenkomst van de bemiddelaars en/of de medewerkers. Daarnaast kan het voorkomen, dat incidenteel aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur.

Bezoldiging:
Het bestuurslidmaatschap van Stichting Beterburen is een onbezoldigde functie.

Procedure:
Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief kunt u sturen naar:
Beterburen, t.a.v. de sollicitatiecommissie
Bente.London@beterburen.nl
Voor eventuele vragen kunt u bellen op 020-4895256
In september zijn de sollicitatiegesprekken gepland.