Bemiddelen op afstand

Bemiddelaars gaan voorlopig niet op huisbezoek. Bewonersgesprekken worden alleen telefonisch gevoerd. Hoe werkt dat in de praktijk? Waar moet je rekening mee houden? Hoe doen de bemiddelaars dat?

Speciaal voor deze tijd heeft Beterburen een document voor bemiddelaars geschreven waarin handvatten worden aangeboden om telefonisch een bemiddeling op te zetten met de buren.

Omdat er altijd met twee bemiddelaars per casus gewerkt wordt, vraagt dit een goed overleg over de taken, rolverdeling en verwerking van de informatie.

Goed overleg

De bemiddelaars kiezen er voor om ofwel één bemiddelaar beide buren te laten bellen of dat ieder één buur belt voor een uitgebreid intakegesprek of via conference call. Met elkaar en de buren wordt gekeken wat de volgende stappen zijn: een bemiddeling via Zoom, conference call of een ander mogelijkheid op afstand. Ook kunnen de buren overeenkomen dat het gesprek zal plaats vinden na opheffing van de maatregel om thuis te blijven. In dat geval kan het even duren voordat het gesprek plaats vindt. Om deze tijd te overbruggen blijven de bemiddelaars in contact met de bewoners als dit nodig blijkt.

Get the picture: luisteren en vragen

Met alleen je stem als communicatiemiddel is het natuurlijk des te belangrijker om je woorden en toon goed te kiezen. En ook om de woorden en toon van de buur goed in te schatten. Het aanhoren van het verhaal, de bijkomende emoties, de eigen denkbeelden en aannames, het zijn allemaal elementen die de bemiddelaars met gerichte vragen proberen om te zetten naar meer rust, overzicht en oplossingsgericht denken. De doelen van zo’n gesprek zijn: de buur weet met wie hij te maken heeft, wat de reden van het gesprek is, voelt zich gehoord, ontgift en krijgt orde in de chaos. Net zo belangrijk is dat het de bemiddelaar duidelijk wordt, wat het probleem is. Niet alleen de praktische klacht maar ook de eventuele persoonlijke onderliggende situatie die een bron van de ergernis kan zijn, wordt helder. Door empathische, oordeelloze en positief gestemde vragen te stellen worden de buren geholpen in dit proces.

Van uitstel geen afstel

Niet iedere bemiddelaar en buur is gewend te werken met conference call of een medium als Zoom of Facetime. Toch zijn de ervaringen positief. Het merendeel van de buren kiest echter voor uitstel van een bemiddelingsgesprek. Om de buren te helpen escalatie in deze uitstelfase geen kans te geven, helpen we hen met adviesgesprekken. Ook onze folder met tips over hoe men een gesprek met de buren aan kan gaan geeft handige informatie. Mocht een buur de situatie zien verergeren, dan kan kantoor gebeld worden. De coördinator helpt dan verder of vraagt de bemiddelaar contact op te nemen met de buur. Op deze manier kunnen wij ons werk doorzetten voor alle buren die overlast ondervinden.