Bemiddelaarsdag 2018: Verdieping in lichaamstaal

Body language een belangrijk onderdeel bij buurtbemiddeling.

"Boeiende materie en veel bijgeleerd." , "Ik ben me nu veel bewuster geworden van mijn houding en gezichtsuitdrukking. Ga hier zeker meer aandacht aan besteden tijdens de bemiddelingsgesprekken." , "Ik heb weer wat extra handvatten gekregen om door te vragen tijdens een gesprek met een buur." 

Beterburen verzorgde op 16 juni voor alle bemiddelaars een gezamenlijke trainingsdag. Zo’n dag biedt bemiddelaars de kans om de collega’s uit andere teams te ontmoeten en een training te volgen, waarbij skills die nodig zijn om goed te kunnen bemiddelen worden uitgebreid.

Dit jaar is het thema: lichaamstaal. Hiervoor heeft Beterburen een gespecialiseerd instituut in non-verbale communicatie en menselijk gedrag uitgenodigd: Body Language Academy. Zij is opgericht door psycholoog en lichaamstaalexpert Denise Dechamps. Naast de vele trainingen die zij hierover geeft, is zij een veelgevraagd spreker op podia en in de media. Samen met een aantal van haar trainers heeft zij deze dag inhoud gegeven.

Als je je kennis vergroot over lichaamstaal, kun je de non-verbale signalen bij anderen leren ‘lezen' en zien hoe de ander zich voelt, wat hij of zij vindt van wat je zegt en daarop inspelen. Daarnaast geeft het inzicht in je eigen lichaamstaal en uitstraling. Welke onbewuste informatie zend jij uit naar de ander?

Fronzen, powerposes en spiegelen...
Met interessante voorbeelden, foto's en en een onvermoeibare mimiek informeerde Denise de goed gevulde zaal over de achtergronden en effecten van lichaamstaal. Interpretaties en betekenissen van de diverse bewegingen en gezichtsuitdrukkingen werden toegelicht. Hormonen, hersenen en onbewuste houdingen spelen een cruciale rol in deze woordloze communicatie. Vanuit de zaal kwamen voortdurend vragen, de betrokkenheid en belangstelling voor dit onderwerp was dan ook groot.

In de middag verdeelden de deelnemers zich over 3 workshops: Micro-expressie (gezichtsuitdrukkingen en spiertrekkingen), Non-verbale cultuurverschillen en Non-verbale overtuigingskracht.

Tijdens de gezamenlijke afsluiting werden vragen, die eerder op de dag waren verzameld, behandeld. Natuurlijk kwamen er nog veel meer vragen uit de zaal. Het was dan ook een boeiende en leerzame training.

Met deze nieuwe kennis kunnen onze bemiddelaars hun werk nog beter uitvoeren.