Adviseren: meer dan een tip

Beterburen biedt meer dan bemiddeling. Advies en informatie maakt een groot deel uit van ons werk.

Buurtbemiddelen is onze core business. In de 13 jaren ervaring die is opgebouwd door buurtbemiddeling Amsterdam, buurtbemiddeling Zaanstreek en buurtbemiddeling Amstelland heeft Beterburen haar expertise kunnen ontwikkelen. Met de vele duizenden zaken die in deze tijd gemeld zijn hebben wij ons kunnen verdiepen in diverse effectieve vormen van verbindende communicatie, oplossingsgerichte interventies en het begeleiden van buren naar een vorm van samenwerking.

Naast alle ervaring heeft Beterburen honderden voorlichtingen, workshops en trainingen georganiseerd voor haar medewerkers die verdiepende en verbreedde kennis op het gebied van bemiddeling heeft gebracht.

In de loop der tijd zijn hierbij nieuwe diensten ontwikkeld die buurtbemiddeling ondersteunen. Coaching, pendelbemiddeling en groepsbemiddeling hebben meer mogelijkheden gegeven om buren te helpen.

Vaak wordt er een beroep gedaan op deze kennis. 

Wij adviseren buren met tips en adviezen hoe zij hun problemen bij hun buren effectief kunnen aankaarten. Soms is een telefoongesprek voldoende. Soms begeleiden we iemand wat langer. Denk aan het helpen schrijven van een brief aan een buur of iemand net dat beetje (meer) zelfvertrouwen geven om de stap naar de buren te maken. Vaak wordt gebruik gemaakt van onze informatiefolder "Voorkom burenproblemen"  met tips en adviezen voor bewoners.

Ook verwijzers en andere hulpdiensten weten ons te vinden. Vragen over de aanpak om buren te stimuleren het gesprek samen aan te gaan. Informatievragen over verbindende communicatie. Vragen om een eerste inzet om tot een goed werkend contact te komen met de buur bij burenproblemen. Vragen naar directe ondersteuning en medewerking bij hun contacten met de buren. Dit zijn een paar voorbeelden van wat mogelijk is.

Voorkomen, de-escaleren, preventief werken.

Een juiste start bij de aanpak van burenproblemen helpt een positief proces op gang brengen. En met die juiste start kan Beterburen helpen. Samen met onze medewerkers kan men bespreken wat wel of juist niet te doen om aan dit proces bij te dragen. Zo adviseren wij bijvoorbeeld bij vragen over waar men rekening mee moet houden bij het contact met de buren om een probleem te voorkomen of te de-escaleren.Wij kunnen aangeven wat er nodig is om mensen voor te bereiden op een buurtbemiddeling. Ook kunnen we bijdragen aan voorlichtingen en informatiemarkten die zich bezig houden met de sociale aspecten in de wijk of tussen buren.

Iedereen - bewoner, professional of geïnteresseerde – kan contact met ons opnemen voor overleg of advisering op het gebied van buurtbemiddeling en communicatie tussen buren.