Wat is buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is het oplossen van burenconflicten* met behulp van tot bemiddelaar opgeleide buurtbewoners. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Beide buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beide achter staan. De ervaring leert dat het mogelijk is om al in een gesprek tot afspraken te komen.

Groepsbemiddeling
Beterburen verzorgt ook groepsbemiddeling. U kunt dan denken aan een ruzie tussen meerdere bewoners zoals op een plein, in een woonblok. Doel van groepsbemiddeling is om de betrokkenen bij elkaar te brengen en tot een voor allen aanvaardbaar plan te komen. 

Coaching
Buurtbemiddeling leidt in veel gevallen tot een verbetering in de leefsituatie van bewoners. Er zijn echter ook aanmeldingen waarbij blijkt dat buurtbemiddeling niet (of nog niet) kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als een bewoner aangeeft het eerst zelf te willen bespreken met de buren, maar niet weet hoe. Of dat een bewoner niet wil praten met de bemiddelaars erbij. Of als de buren niet mee willen werken en de ander niet weet wat te doen.

In deze situaties kan coaching worden ingezet. Speciaal hiervoor opgeleide coaches kunnen u in circa twee gesprekken ondersteunen met uw hulpvraag.

Woont u in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Zaanstad, Wormerland of Landsmeer en heeft u ruzie met de buren waar u samen niet meer uitkomt? Neem contact met ons op. U kunt hiervoor het online aanmeldingsformulier invullen of bellen met 085-9022810

Weet u niet zeker of buurtbemiddeling voor uw conflict geschikt is, bel ons op zodat we aan de hand van uw verhaal kunnen beoordelen of buurtbemiddeling ingezet kan worden. Indien noodzakelijk kunnen wij u doorverwijzen naar een andere instantie met specifieke deskundigheid. 

 * Onder burenconflicten verstaan wij o.a. conflicten tussen buren onderling, gebruikers van hetzelfde trappenhuis of van hetzelfde plein. Conflicten tussen familieleden of relationele conflicten doen wij niet.