Wat is buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is het oplossen van burenconflicten* met behulp van bemiddelaars. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren, die overlast van elkaar ervaren en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Beiden krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beide achter staan. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 70% van de gevallen leidt tot oplossing van de burenruzie/probleem.

Groepsbemiddeling
Beterburen verzorgt ook groepsbemiddeling. U kunt dan denken aan een ruzie tussen meerdere bewoners zoals op een plein, in een woonblok. Doel van groepsbemiddeling is om de betrokkenen bij elkaar te brengen en tot een voor allen aanvaardbaar plan te komen.
Hiervoor hebben wij apart getrainde groepsbemiddelaars.

Wilt u melding doen voor een groepsbemiddeling, vraag dan of uw buren ook daadwerkelijk mee willen doen.

Coaching
Buurtbemiddeling leidt in veel gevallen tot een verbetering in de leefsituatie van bewoners. Er zijn echter ook aanmeldingen waarbij blijkt dat buurtbemiddeling niet (of nog niet) kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als een bewoner aangeeft het eerst zelf te willen bespreken met de buren, maar niet weet hoe. Of dat een bewoner niet wil praten met de bemiddelaars erbij. Of als de buren niet mee willen werken en de ander niet weet wat te doen.

In deze situaties kan coaching worden ingezet. Speciaal hiervoor opgeleide coaches helpen in circa twee gesprekken.

Woont u in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Zaanstad, Wormerland, Landsmeer, Edam-Volendam en heeft u ruzie met de buren waar u samen niet meer uitkomt? Neem contact met ons op. U kunt hiervoor het:
- online aanmeldingsformulier
invullen
- bellen met 085-9022810
- in Amsterdam het inloopspreekuur bezoeken dinsdag van 13.00 tot 14.00

Weet u niet zeker of buurtbemiddeling voor uw overlast of conflict geschikt is, bel ons zodat we aan de hand van uw verhaal kunnen beoordelen of buurtbemiddeling zinvol is. Indien noodzakelijk verwijzen wij u door naar een andere instantie met specifieke deskundigheid. 

 * Onder burenconflicten verstaan wij o.a. conflicten tussen buren onderling, gebruikers van hetzelfde trappenhuis of van hetzelfde plein. Conflicten tussen familieleden of relationele conflicten doen wij niet.